archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra vauhdittaa lähi- ja luomuruokamarkkinoita uusilla sijoituksilla ja kokeiluilla

Lähiruoan ja siihen liittyvien uudentyyppisten palveluiden kysyntä on vakiintunut kasvavasta trendistä pysyväksi kasvuksi. Sitran Maamerkit-ohjelma vauhdittaa uusien ruokapalvelukonseptien syntymistä keväällä 2011 sijoitusten ja kokeiluhankkeiden kautta.

Julkaistu

Lähiruoan ja siihen liittyvien uudentyyppisten palveluiden kysyntä on vakiintunut kasvavasta trendistä pysyväksi kasvuksi. Sitran Maamerkit-ohjelma vauhdittaa uusien ruokapalvelukonseptien syntymistä keväällä 2011 sijoitusten ja kokeiluhankkeiden kautta. Ne tähtäävät hyvän ruoan uusien toimintamallien syntymiseen sekä luomu- ja lähiruoan parempaan saatavuuteen toimitusketjun eri vaiheissa.    

Sitra julkaisi toukokuussa 2010 lähiruoan liiketoimintaympäristön ja markkinoiden selvityksen, jossa nostettiin esiin erityisesti asiakas- ja kysyntälähtöisyyttä sekä liiketoimintaosaamisen merkitystä alalle. Vuosi selvityksen jälkeen lähiruoan markkinat ovat jo arvioitua moninkertaisesti suuremmat. Elintarvikealan asiantuntija, ETM Minna Kantén arvioi lähiruoan osuuden olevan jopa 8 % päivittäistavarakaupan elintarvikemyynnistä. Näin ollen se vastaisi jopa 960 miljoonan euron myyntimääriä vuositasolla.    

– Selvityksessä korostettiin, että tuottajalähtöisyydestä on päästävä asiakaslähtöisyyteen. Tänä päivänä toimijat pyrkivät jo nostamaan asiakkaan toimintansa keskiöön mm. koulutuksen ja arvoketjuyhteistyön kehittämisellä. Lähiruoan saatavuus on kasvussa, kertoo johtava liiketoiminta-asiantuntija Jyri Arponen Sitran Maamerkit-ohjelmasta.  

Lähiruoan kasvavaan kysyntään vastaamiseksi tarvitaan kuitenkin edelleen pääomia sekä liiketoiminta- ja markkinointiosaamista. Lähiruokatoimittajat ovat pääosin pieniä maatiloja ja kustannustehokkaat logistiset ketjut ja uudet, verkon mahdollistamat palvelumallit ovat alan kehittymisen perusedellytyksiä.  

Aitokauppa ja Suomen Luomutukku Oy

Lähiruoan keskeinen ongelma sekä kuluttajille että ammattikeittiöille on sen saatavuus: mistä ja miten löytää tuottajia tai lähituotteita. Sitran Maamerkit-ohjelma on keväällä 2011 tehnyt kaksi pääomasijoitusta uudenlaisiin liiketoimintakonsepteihin, jotka pyrkivät osaltaan ratkaisemaan lähiruokamarkkinoiden haasteita logistiikan ja jakelujärjestelmien suhteen.  

Suomen Aitokaupan tavoitteena on rakentaa helposti lähestyttävä koko kansan lähiruokaan erikoistunut ruokakauppaketju. Ensimmäinen kauppa avataan Helsinkiin syksyllä 2011. Aitokauppa pyrkii laajentamaan lähiruoan asiakaskuntaa ja parantamaan pientuottajien asemaa tuomalla uusia vaihtoehtoja tuotteiden jakeluun.  

Suomen Luomutukku Oy edustaa uudenlaista tapaa ajatella tukkutoimintaa. Se on palveluoperaattori, joka tarjoaa ammattikeittiöille luomuruoan ostamista ja käyttämistä helpottavia palveluja. Palveluihin kuuluvat muun muassa kohderyhmäkohtaiset menukonseptit, jotka helpottavat luomuruoan käyttöönottoa ja mahdollistavat luomutuotteiden paremman saatavuuden ja toimitusvarmuuden.

Makumaku Oy ja Suomen Tuoretori Oy

Sijoitusten lisäksi Sitran Maamerkit-ohjelma vauhdittaa markkinoita erilaisin kokeiluhankkein.

Makumaku Oy hyödyntää toiminnassaan jo olemassa olevia logistiikkavirtoja. Ruokatoimituksissa asiakkaille se käyttää erilaisia arjen helpottamiseen ja ekotehokkuuteen liittyviä vaihtoehtoja, kuten toimituksia kotiovelle tai työpaikalle. Mukana on yli seitsemänkymmentä tuottajaa.  

Suomen Tuoretori Oy:n vuonna 2010 perustettu verkkopalvelu Tuoretori.fi auttaa suomalaisia löytämään lähiruokaa ja helpottaa sen kulkua ruokapöytään. Syksystä 2011 alkaen lähiruoan tuottajat ja pienyritykset voivat ottaa vastaan tilauksia ja maksuja suoraan Tuoretorin tilaus- ja maksujärjestelmän kautta. Tuoretorin verkkosivuilla on lähiruokatuottajien hakemisto, jossa lähiruoan tuottajilla ja pienyrityksillä on omat yrityssivunsa.    

– Tehdyillä sijoituksilla ja kokeiluhankkeilla pyritään vaikuttamaan luomu- ja lähiruoan pullonkauloihin ja kehittämiskohteisiin. Uudet palvelut ja jakelukonseptit mahdollistavat ihmislähtöisten ja ratkaisukeskeisten toimintamallien levittämisen ympäri Suomen ja tuovat liiketoimintaa myös haja-asutusalueille, Arponen kertoo.  

Sitran Maaseudun merkityksistä nimensä saaneessa Maamerkit-ohjelmassa (2010-2014) tunnistetaan maaseutuun kohdistuvaa kysyntää ja sen muutosta. Ohjelmassa tehdään kokeiluja arjen paikallisissa ympäristöissä ja vauhditetaan uutta liiketoimintaa.