archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitralta sijoitus eurooppalaiseen vaikuttavuusinvestoimisen rahastoon

Julkaistu

Sitra on tehnyt miljoonan euron sijoitussitoumuksen Social Impact Accelerator -rahastoon, joka edistää vaikuttavuusinvestoimisen markkinoiden kehittymistä Euroopan unionissa. Rahaston perustajiin lukeutuvat mm. Euroopan Investointipankki ja Euroopan Investointirahasto. Sitra selvittää parhaillaan sitä, olisiko myös Suomessa tarvetta vaikuttavuusinvestoimisen rahastolle.

Vaikuttavuusinvestoiminen (engl. Impact Investing) on keino kanavoida rahoitusta yhteiskunnallisten ongelmien, kuten työttömyyden, syrjäytyneisyyden tai rikollisuuden, ehkäisyyn ja hoitoon. Vaikuttavuusinvestoinneilla tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi positiivisia ja mitattavia hyvinvointivaikutuksia.

Social Impact Accelerator (SIA) on rahastojen rahasto, jonka tehtävänä on edistää sellaisten yritysten toimintaedellytyksiä, jotka luovat palveluillaan yhteiskunnallista lisäarvoa ja joilla on yhteiskunnallisia tai ympäristönsuojelullisia vaikuttavuustavoitteita. Rahasto on kooltaan 243 miljoonaa euroa. Euroopan Investointipankkiryhmän ja Sitran lisäksi siihen ovat sijoittaneet muun muassa Credit Cooperative ja Deutsche Bank. Sijoittajalle SIA tarjoaa näköalapaikan parhaisiin vaikuttavuusinvestoimisen käytäntöihin Euroopassa.

SIA haluaa toimia myös vaikuttavuusmittaamisen pioneerina Euroopassa. Se rahoittaa vain sellaisia hankkeita, joiden tavoitellut vaikutukset ovat määriteltävissä ja mitattavissa sekä suoraa seurausta toteutetuista toimenpiteistä. Myös rahastomanagereiden palkkiorakenteet ovat sidoksissa rahastojen saavuttamaan yhteiskunnalliseen muutokseen.

Social Impact Accelerator -rahasto on tehnyt tähän mennessä sijoituksia kahdeksaan rahastoon, jotka ovat

Suurin osa edellä mainituista rahastoista on vielä toimintansa alkuvaiheessa. Vasta kolme niistä on tehnyt omia sijoituksia. Alla on muutamia esimerkkejä:

  • Bridges Social Impact Bond Fund tekee sijoituksia tulosperusteisiin rahoitussopimuksiin eli Social Impact Bond -hankkeisiin (SIB), joilla rahoitetaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Sijoituskohteista esimerkiksi T&T Innovation tarjoaa tukitoimia (esim. kouluttautumismahdollisuuksia) syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Manchesterin alueella. IAAM-ohjelmassa taas etsitään pysyviä koteja vaikeasti sijoitettaville lapsille.
  • Impact Ventures UK sijoittaa kasvuvaiheessa oleviin yrityksiin Isossa-Britanniassa. Kohdeyrityksistä esimerkiksi K10 auttaa työttömiä rakennusmiehiä löytämään työpaikkoja oppisopimusten turvin ja Buddy on kehittänyt mobiilisovelluksen mielenterveyspotilaille.
      
  • Social Venture Fund II tekee sijoituksia kasvuvaiheessa oleviin yrityksiin, jotka edistävät hyvinvointitavoitteita teknologian keinoin. Kohdeyrityksistä Insane Logic kehittää ratkaisuja oppimis- ja kommunikointivaikeuksiin ja Ordermed tietojärjestelmiä lääkkeiden oikeaan annosteluun.

SIA:n toiminnan lähtökohtana on, että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja taloudellisen arvonluonnin välillä ei tehdä kompromisseja. Kuinka moni rahastomanageri on tänä päivänä valmis sitomaan omat tulokseen sidotut tuottopalkkionsa myös yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja muutoksen saavuttamiseen?

Sitra rakentaa parhaillaan vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemiä Suomeen. Osana kokonaisuutta selvitämme sitä, olisiko Suomessa tarvetta vaikuttavuusinvestoimisen rahastolle, jonka sijoitustoiminnan painopiste olisi hyvinvoinnin edistämisessä. Tähän työhön tarvitsemme kumppaneita: sijoittajia, yrityksiä, järjestöjä, julkista sektoria ja mittaamisen asiantuntijoita. Jos aihe kiinnostaa, otathan yhteyttä!

Mistä on kyse?