archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran enkeliverkosto tarjoaa miljoonien sijoituskapasiteetin varhaisen vaiheen yrityksille

INTRO-koulutuksella yksityissijoittajille paremmat valmiudet sijoitusten toteuttamiseen

Julkaistu

Lehdistötiedote 3.2.2004

Sitran PreSeed -rahoitus järjesti tammikuun lopussa bisnesenkeleille ensimmäisen keskitetyn koulutustilaisuuden, johon saapui peräti 70 Sitran INTRO-palvelun 220:stä yksityissijoittajasta. Tämä nopeasti kasvava joukko on jo nyt erittäin merkittävä alkavien yritysten ensirahoittaja. He edustavat yli 20 miljoonan euron sijoituskapasiteettia. Kolmasosa INTROn kautta rahoitusta hakeneista yrityksistä on saanut sijoituksen. Koulutustilaisuuden tarkoituksena oli kohentaa yksityissijoittajien valmiuksia juridisten työkalujen kuten osakassopimuksen suhteen, luodata jatkosijoituspolkua pääomasijoituskenttään, keskustella Sitran INTRO-palveluista ja analysoida suomalaista bisnesenkelitoimintaa. Tilaisuudessa luotiin myös katsaus bisnesenkelitoiminnan nykytilaan ja tulevaisuuteen myös Euroopan tasolla. Sitran toimialajohtaja Risto Kalske näki uuden ja nuoren alan voimakkaalle vahvistumiselle olennaiseksi sen, että yksityissijoittajien toimiala nähdään osana koko innovaatiojärjestelmää ja sen rahoitusketjua ja sitä kehitetään pääomasijoituskenttään mukautuvaksi. – On tärkeää huolehtia yksityissijoittajien sijoitusvalmiuksista ja niihin liittyvistä työkaluista. Yhtä tärkeää on huolehtia sijoittajien verkottumisesta keskenään ja muiden sijoittajatahojen kanssa. Tässä suhteessa Sitran INTRO on toteuttanut perustavaa laatua olevaa tehtävää, Kalske kertoi. Yksityissijoittamisen toimialan kehittäminen on ajankohtaista myös euroopan tasolla. Asiantuntija Vesa Vanhanen Euroopan komission DG Enterprisesta kertoi tilaisuudessa komission sitoutuneen yksityissijoittamisen kehittämiseen pitkällä tähtäimellä. Myönteisinä valtioiden toteuttamina kannusteina hän toi esille eräiden Euroopan maiden (Ranska, Englanti, Slovenia) tekemät merkittävät verotukselliset ratkaisut, jotka osaltaan kannustavat aktiivisten yksityissijoittajamarkkinoiden syntymiseen. Sitran INTRO-palvelu puolestaan on huomioitu komissiossa yhtenä parhaista uusista käytännöistä Euroopassa yritysten alkurahoituksen edistämisessä (EC:n julkaisu Benchmarking Business Angels – Best Reports”, No 1 – 2003, ISSN 1688-3139). Sitran INTROn ideana on turvata teknologialähtöisille ensirahoitusta tavoitteleville yrityksille heidän ehdoillaan toimiva markkinapaikka, jota ei säätele varsinaisten pääomamarkkinoiden suhdannevaihtelut. Yksityissijoittajan näkökulmasta tämä tarkoittaa pääsyä keskitettyyn ja valtakunnanlaajuiseen kohdeyrityskantaan hyvin johdetussa ympäristössä. INTRO on luotu korjaamaan hyvin varhaisen vaiheen kasvuyritysten ensirahoitukseen liittyvää markkinapuutetta julkisen ja yksityisen tahon parhaita voimia yhdistelemällä. INTRO kokoaa tehokkaalla tavalla samaan toimintaympäristöön kohdeyritykset, bisneskokemuksen ja yksityissijoittajat koko valtakunnan alueelta mahdollistamaan yksityisen pääoman vaikuttavuuden. Myös tuore 40 maata käsittävä GEM-tutkimus (Global Entrepreneurship Monitor) korostaa yksityisen pääoman keskeistä roolia yritysrahoituksessa. Sen mukaan mukaisesti 90% GEM-maiden rahoitustoteumasta vuonna 2002 perustui yksityishenkilöiden pääomiin, pääomasijoitusyhtiöiden osuuden jäädessä 10%:iin eli 37 yritykseen 100.000:sta. (lisätietoja http://www.kauffman.org/pdf/gem_2003_global_report_2.pdf) Mikä on PreSeed? Sitran PreSeed-palvelukokonaisuus on luotu vauhdittamaan alkavan teknologiaperustaisen liiketoiminnan syntyä, pääomahuoltoa ja esittäytymistä jatkorahoituksen toimijoille. Kohdeyritysten liiketoimintasuunnitelmiin haetaan uskottavuutta luotaamalla markkinoita, tulevaa kilpailutilannetta ja kaupallisia menestystekijöitä. Sijoitusten myötä alkaviin yrityksiin tuodaan liiketoiminnan osaamista ja kokemusta. PreSeed luo yksityissijoittajille keskitetyn sijoituskanavan kattavaan yritysjoukkoon. PreSeed-palvelussa on kolme työkalua: LIKSA, INTRO ja DIILI.

Lisätietoja:

Sitra, toimialajohtaja Risto Kalske, (09) 6189 9412, risto.kalske@sitra.fi www.sitra.fi/liksa www.sitra.fi/intro www.sitra.fi/diili

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jota eduskunta valvoo. Sitra pyrkii edistämään Suomen taloudellista hyvinvointia tutkimuksen, innovatiivisen toiminnan, koulutuksen ja yritysrahoituksen keinoin. Sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman ja yritysrahoituksen tuotoilla. www.sitra.fi