archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran ERA-ohjelma yhdistää elintarvikealan toimijat

Ohjelman ensimmäinen vaihe valmistui - puoli vuotta kestäneeseen strategiaprosessiin osallistui n. 30 elintarvikealan toimijaa, jotka edustavat yrityksiä, kauppaa, tutkimuslaitoksia ja julkista sektoria.

Julkaistu

Tavoitteena toimiva ravitsemusklusteri   Tammikuun lopussa 2006 saatiin valmiiksi Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA:n ensimmäinen vaihe. Puoli vuotta kestäneeseen strategiaprosessiin osallistui n. 30 elintarvikealan merkittävää toimijaa, jotka edustavat elintarvikeyrityksiä, kauppaa, keskeisiä tutkimuslaitoksia ja julkista sektoria.  Yhteisesti laaditun strategian tavoitteena on tehdä Suomesta terveellisen ravitsemuksen edelläkävijä, lisätä Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla sekä luoda Suomeen toimiva ravitsemusklusteri. ERA-ohjelman strategia ja toimenpideohjelma julkistetaan kokonaisuudessaan koko alan yhteisillä vuosittaisilla Elintarvikepäivillä 9.5.2006. Ohjelmajohtaja Anu Harkki on tyytyväinen valmistuneeseen strategiaryhmän työhön. – Elintarvikeketjun eri tahoja edustavat ammattilaiset yhdistivät näkemyksensä erinomaisella tavalla. Saimme aikaan selkeän, yhteisen tahtotilan ja toimenpidesuunnitelman. Meissä on jo nyt mallimaan aineksia, mutta vain yhdessä toimimalla saavutamme tuloksia.  Kansainvälistä kilpailukykyä parantava strategia saa jatkokseen alan tutkimusstrategian, joka ohjaa tutkimusta Suomelle tärkeimmille alueille. Klusterin rakentaminen alkaa miniklustereiden synnyttämisellä. Niistä ensimmäisiä ovat Venäjä-, keliakia- ja marjaklusterit, joiden yksi tavoite on auttaa näiden alojen pk-yrityksiä kansainvälistymään. 

Lisätietoja:

Harkki Anu, Ohjelmajohtaja, puh. (09) 6189 9458

Mistä on kyse?