archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran hallitus päätti kahden uuden ohjelman jatkovalmistelusta

Sitran hallitus on päättänyt kahden uuden ohjelman: Maaseutu 2.0 -ohjelman ja Julkishallinnon johtamisen kehittämisohjelman valitsemisesta jatkovalmisteluun.

Julkaistu

Sitran hallitus on päättänyt kahden uuden ohjelman valitsemisesta jatkovalmisteluun. Valitut ohjelmat ovat Maaseutu 2.0 -ohjelma ja Julkishallinnon johtamisen kehittämisohjelma.

Uusien ohjelma-aiheiden kartoitus aloitettiin viime keväänä, jolloin Sitran sidosryhmät saivat ehdottaa Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeitä aiheita. Ehdotuksia tuli verkkosivujen kautta useita satoja ja näistä selkeimmin nousevista teemoista työstettiin hallitukselle viisi ohjelma-aihetta, joista maaseutu ja julkishallinnon johtamisjärjestelmän kehittäminen tulivat valituiksi. Loppusuoralla valmistelussa näiden ohella olivat Itämeri, lasten hyvinvointi ja pärjääminen sekä työvoiman saatavuus.

– Maaseutu on koko maan tulevaisuudelle tärkeä voimavara, jonka laaja-alaiselle kilpailukyvyn kehittämiselle on selvä tilaus. Julkishallinnon johtamisjärjestelmän valinnassa olennaista puolestaan oli se, että Suomessa on suuri julkinen sektori, jonka tehokkuus, innovatiivisuus, asiakaslähtöisyys ja strateginen ketteryys ovat maan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä, kertoo ohjelmatoiminnasta vastaava asiamies Mikko Kosonen Sitrasta.

Lisätietoja

Mikko Kosonen, asiamies
(09) 6189 9403 etunimi.sukunimi@sitra.fi

Mistä on kyse?