archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma käynnistyy − Julkishallinto ansaitsee parempaa johtamista

Onko todella 645 000 työntekijää työllistävässä julkisessa hallinnossa potentiaalia, osaamista ja innostusta muuttaa hallinnon työskentelykulttuuria vai onko niin, että julkinen sektori on tehoton, byrokraattinen, eikä kuuntele kansalaisten mielipiteitä?

Kirjoittaja

Juha Kostiainen

Johtaja, viestintä ja yhteistyösuhteet, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Onko todella 645 000 työntekijää työllistävässä julkisessa hallinnossa potentiaalia, osaamista ja innostusta muuttaa hallinnon työskentelykulttuuria vai onko niin, että julkinen sektori on tehoton, byrokraattinen, eikä kuuntele kansalaisten mielipiteitä? Sitra pyrkii edistämään suomalaisen yhteiskunnan systeemistä uudistumista ja tarttuu haasteeseen käynnistämällä nelivuotisen Julkishallinnon johtamisohjelman. Tavoitteena on ihmisläheinen, toimiva ja tehokas julkishallinto, mikä on Suomen keskeinen tulevaisuuden menestystekijä.

Sitran mukaan nykyisten hyvinvointipalvelujen säilyttäminen ja kehittäminen edellyttävät radikaalia uudistumista sekä kunnissa että valtiolla. Menestyksekkäästi toimiva, ihmisläheinen ja tehokas julkishallinto on tärkeä Suomen hyvinvointia, kestävää kehitystä ja menestystä lisääviä tekijä.

− Nyt käynnistyvällä ohjelmalla halutaan edistää laaja-alaisia ja syvällisiä muutoksia julkishallinnon johtamisessa, jotta sen palvelutarjonta vastaisi paremmin kansalaisten tarpeita samalla kun palvelutuotanto olisi monimuotoisempaa ja tehokkaampaa. Lisäksi ohjelmassa kehitetään julkista sektoria työnantajana eli kiinnostavan ja kilpailukykyisen työantajan palveluksessa työ koetaan mielekkääksi ja palkitsevaksi, Julkishallinnon ohjelmaa luotsaava Juha Kostiainen kertoo.

Julkishallinto paineiden ristiaallokossa

Korkeaan koulutustasoon, teknologiapohjaiseen vientiin ja vahvaan konsensukseen tukeutunut Suomen hyvinvointimalli ei enää toimi. Vastassa ovat niin kansalliset kuin globaalitkin haasteet: suomalainen yhteiskunta eläköityy maailmanennätysvauhtia, julkisen talouden alijäämä kasvaa nopeasti, vientivetoinen talous on vaikeuksissa ja lisäksi ilmastonmuutos vaatii sopeutumista. Toisaalta taas suomalaiset palvelujen käyttäjinä vaativat yhä laadukkaampia ja paremmin heidän tarpeitaan huomioivia palveluja.

Johtajuutta monella tasolla

Julkisen sektorin johtamisen kehittämisellä tavoitellaan ihmiskeskeisyyttä ja tehokkuutta. Keskeistä on myös luoda tuottavuutta parantavia ja uutta liiketoimintaa synnyttäviä monituottajamalleja sekä vahvistaa julkishallinnon sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Yli 645 000 julkishallinnossa työskentelevän innovaatiopotentiaali ja innostus oman työnsä kehittämiseen nähdään keskeisenä muutoksen voimana. Ohjelma kytkee myös loppukäyttäjät mukaan kehittämistyöhön.

− Ohjelmalla autetaan niin kuntia kuin valtiotakin johtamisen haasteissa eli käytännössä kehitetään julkishallintoon uusia johtamis- ja toimintamalleja ja toteutetaan konkreettisia kokeiluhankkeita sekä levitetään tietoa parhaista käytännöistä muiden hyödynnettäviksi, Juha Kostiainen kiteyttää nelivuotista toimintakenttää.

Pohjoismaisen mallin mukaan Suomella on suuri julkinen sektori, jolla on peruspalveluiden järjestämisvastuu kansalaisille. Julkisen sektorin menot ovat noin 55 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Julkishallinnon johtamisohjelman (2010−2013) toiminnan näkökulmat

  • Asiakkaat: luodaan uusia tapoja ottaa kansalaiset mukaan palvelukehitykseen ja hyödyntää heidän tietonsa ja näkemyksensä.
  • Uudistuminen: etsitään edellytykset vapauttaa 645 000 julkisessa hallinnossa työskentelevän ihmisen innovaatiopotentiaali ja innostetaan heitä oman työnsä kehittämiseen.
  • Toimintamallit: kehitetään julkisen hallinnon prosesseja ja rakenteita niin, että ne lisäävät päätöksenteon tehokkuutta ja synnytetään uuteen ajatteluun perustuvia monituottajamalleja, joissa julkinen, yksityinen ja kolmannen sektorin palvelutarjonta toimivat kilpaillussa ympäristössä laatua ja kustannustehokkuutta tuottaen.
  • Johtajuus: kehitetään sellaista johtajuutta ja johtamisosaamista, jonka avulla kansalaiset, henkilökunta ja ulkopuoliset palvelutarjoajat voivat tuoda kukin oman panoksensa suomalaisen yhteiskunnan uudistamiseen.

Lisätietoja

Kirsi Mäki, viestintäpäällikkö, Julkishallinnon johtamisohjelma
Puh. 0400 978 578, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Julkishallinnon johtamisohjelma

Mistä on kyse?