archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma on tarttunut OECD:n suosituksiin

OECD:n Suomen julkista hallintoa koskeva arviointi julkistettiin 31.5.2010. Siinä kannustetaan Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmaa toiminnan johtamisen uudistamiseen. Ohjelmassa valmistellaan parhaillaan mm. ehdotusta valtion konserniohjauksen- ja johtamisen kehittämiseksi sekä oikeusministeriön kanssa on käynnissä hanke lainvalmisteluprosessin kehittämiseksi.

Julkaistu

Uutinen 15.6.2010

OECD:n Suomen julkista hallintoa koskeva arviointi julkistettiin 31.5.2010. Siinä kannustetaan Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmaa toimimaan johtamisen uudistamiseksi. Ohjelmassa valmistellaan parhaillaan mm. ehdotusta valtion konserniohjauksen- ja johtamisen kehittämiseksi sekä oikeusministeriön kanssa on käynnissä hanke lainvalmisteluprosessin kehittämiseksi.

OECD:n arviointityöryhmän viesti Suomelle oli selkeä: julkisessa hallinnossa tarvitaan strategista ketteryyttä eli yhteistä tahtotilaa, strategista näkemystä ja joustavaa resurssien suuntaamista. Nopeasti muuttuvassa maailmassa ja yhteiskunnassa julkisen sektorin tulee kyetä muuttamaan nopeasti ja tehokkaasti toimintapolitiikkoja olosuhteiden niin vaatiessa. Tämä edellyttää myös entistä monimuotoisempien haasteiden strategista ennakointia ja kykyä vastata niihin oikealla tasolla.

Askel kohti kokonaisvaltaista muutosta

Arvioinnissa todetaan, että nykyiset meneillään olevat hallinnon kehittämishankkeet ovat kattavia ja kunnianhimoisia. Nykyisten kehittämistoimien tavoitteena on kuitenkin suurelta osin tehostaa ja edelleen kehittää nykyistä kokonaisuutta sen sijaan, että pyrkimyksenä olisi kokonaisuuden perustavanlaatuinen muutos. OECD toteaa, että nykyisen julkisen palvelutuotantorakenteen turvaamiseksi Suomen tulisi ottaa askel pidemmälle. Muutoksen lähtökohtana tulee olla asiakkaiden tarpeiden pohjalle rakentuvat palvelut.

OECD:n mukaan strategisen kokonaisnäkemyksen vahvistaminen vaatii poikkihallinnollisuutta ja parempaa hallinnon kokonaisuutta koskevaa ennakointia ja suunnittelua. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on vahvistettava koko hallinnon kattavien periaatteiden ja ratkaisujen koordinaatiota ja ohjausta sekä budjetoinnin menettelyä, jotta voimavaroja voidaan aiempaa joustavammin suunnata muuttuvien tarpeiden ja painopisteiden mukaisesti.

Todennettuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa

Arviointityöryhmä toivoi myös todennettuun tietoon – tutkimus- ja arviointitietoon – perustuvan päätöksenteon kehittämistä. Suomella on tähän hyvät valmiudet (esim. tutkimuslaitokset, jonkin verran kansalaisten kuulemista, lainsäädännön vaikutusten arviointia) mutta nämä käytännöt eivät kuitenkaan muodosta yhtenäistä kokonaisuutta, jossa todennettuun tietoon perustuva päätöksenteko olisi järjestelmään kuuluva ja syvään juurtunut työtapa julkisessa hallinnossa.

OECD:n mukaan johtamista tulee myös vahvistaa kaikilla tasoilla. Käsillä oleva julkisen sektorin eläköityminen mahdollistaa johtamisen uudistamisen ja sitä on tuettava myös työnkierrolla.

Julkishallinnon johtamisohjelma edennyt jo johtamisen uudistamisessa

OECD:n raportti kannustaa Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmaa toimimaan johtamisen uudistamiseksi. Suosituksiin liittyen ohjelmassa valmistellaan parhaillaan mm. ehdotusta valtion konserniohjauksen ja -johtamisen kehittämiseksi ja oikeusministeriön kanssa on käynnissä hanke lainvalmisteluprosessien kehittämiseksi. Lisäksi ohjelma edistää todennettuun päätöksentekoon perustuvan toimintamallin kehittämistä tiiviissä yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian kanssa.

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija, Sari Heinonen-Lindqvist, Julkishallinnon johtamisohjelma, puh. (09) 6189 9220

OECD:n (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Suomen julkista hallintoa koskeva arviointi

Mistä on kyse?