archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran päättyneet ohjelmat arvioitiin

Sitran päättyneiden ohjelmien arviointi on valmistunut ja julkistettu. Arvioinnissa selvitettiin ohjelmien tavoitteiden saavuttamista sekä yhteiskunnallista relevanssia ja vaikutuksia.

Julkaistu

Sitran päättyneiden ohjelmien arviointi on valmistunut ja julkistettu. Arvioinnissa selvitettiin ohjelmien tavoitteiden saavuttamista sekä yhteiskunnallista relevanssia ja vaikutuksia. Arvioinnin toteutti Net Effect Oy Sitran toimeksiannosta.Arvioinnin tulokset osoittavat, että tarkastellut ohjelmat ovat olleet yhteiskunnallisesti tarkoituksenmukaisia. Niissä on tartuttu ajankohtaisiin, yhteiskunnallisesti merkittäviin teemoihin. Ohjelmat ovat saavuttaneet tavoitteensa varsin hyvin.

– Olemme saaneet todella arvokasta tietoa ohjelmien vaikuttavuudesta sekä hyviä parannusehdotuksia toimintamme edelleen kehittämiseksi, kertoo asiamies Mikko Kosonen.

Prosessissa on korostunut erityisesti dialogisuus. Arvioinnissa ovat olleet mukana niin Sitran henkilöstö, kuin myös sidosryhmien edustajat. Kriittisetkin havainnot tulivat Sitran tietoon jo prosessin kuluessa, jolloin kehitysehdotuksia ohjelmien valmistelun avoimuudesta ja vuorovaikutteisuudesta voitiin ottaa huomioon kun uusien ohjelmien valmistelu aloitettiin keväällä 2008.

– Sitra muutti toimintansa ohjelmapohjaiseksi vuonna 2004 kansainvälisen arvioinnin tuloksena. Tavoitteena on toteuttaa muutaman vuoden kuluttua seuraava suuri koko talon toimintaa kartoittava arviointi. Pidämme tällaista arviointia erittäin tärkeänä osana toimintamme kehittämistä, Mikko Kosonen summaa.

Sitran ohjelmien arviointiraportti »