archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran PreSeed asiantuntijaksi luomaan Euroopan laajuista ensisijoitusmarkkinapaikkaa

Euroopan komissio on käynnistänyt EASY-kehitysohjelman, joka tähtää eurooppalaisten bisnesenkelien aktivointiin rajojen yli käyvässä sijoitus­toiminnassa.

Julkaistu

Euroopan komissio haluaa bisnesenkelit rajat ylittävän sijoitustoiminnan moottoriksi

Euroopan komissio on käynnistänyt laajan kaksivuotisen EASY-kehitysohjelman, joka tähtää eurooppalaisten bisnesenkelien aktivointiin rajojen yli käyvässä sijoitus­toiminnassa. Sitran PreSeed-palvelu on kutsuttu asiantuntijapartneriksi tähän toistaiseksi suurimpaan eurooppalaiseen ponnistukseen, jossa alkuvaiheen kasvuyrityksiä voimistetaan rahan ja tiedon liitolla. Ohjelman käynnistyskokous pidettiin 14.–15.11. Brysselissä.  

EASY-ohjelmassa (Early Stage Investors Action for Growth of Innovating Businesses) on mukana 10 EU-maata ja 17 partneria ja se toteutetaan 5,2 M€:n budjetilla. Suomen lisäksi projektiin osallistuvat Englanti, Ranska, Italia, Espanja, Hollanti, Belgia, Tsekin tasavalta, Puola ja Slovenia.  

Hanke on hyvin käytännönläheinen ja selviin tuloksiin tähtäävä. Sen aikana järjestetään kaksi Euroopan laajuista sijoitustapahtumaa, joissa esitellään 24 eurooppalaista sijoituskohdetta noin 240:lle eri maista tulevalle bisnesenkelille. Tulokseksi tavoitellaan 10 toteutunutta trans-eurooppalaista ensisijoitusta. Lisäksi järjestetään 4 kansallista sijoittajafoorumia, joihin kuhunkin tavoitellaan 120 eurooppalaista bisnesenkeliä sijoittamaan noin 10 alkuvaiheen kasvuyritykseen.  

– Euroopan komissiota ovat kiinnostaneet Sitran PreSeed-konseptista saadut kokemukset. Ne antavat meille hyvät lähtökohdat olla luomassa eurooppalaisia uusia käytäntöjä, joihin Suomen intressit hyvin nivoutuvat, johtaja Risto Kalske Sitran PreSeed-rahoituksesta toteaa.  

Sitra on kehittänyt hyvin toimivan PreSeed-konseptinsa INTRO-markkinapaikkoineen suomalaisten alkuvaiheen yritysten ensisijoitusalustaksi. INTROn käyttäjiin kuuluvat kasvava 450 bisnesenkelin joukko sekä kaikki keskeiset rahastot. Sitran konseptin lisäarvotekijät ovat selkeät: liiketoimintasuunnitelman rahoitus ja sparraus (LIKSA), liiketoimintaresurssien kanavointi alkuvaiheen yrityksiin (DIILI), suuryritysyhteydet (Microsoft), hallitusfoorumit hallitusjäsenten saamiseksi yrityksiin sekä kaavailtu fuusiofoorumi alikriittisten yritysten fuusioimiseksi sijoituskelpoiseksi ja vahvemmaksi start-upiksi. Sitran INTRO-markkinapaikalla esitellyistä yrityksistä lähes 40 % on saanut sieltä ensisijoituksensa.  

EASY-projekti selvittää mm. sijoitusvalmiuksien kehittämiseen liittyviä tarpeita ja menetelmiä, luo Euroopan laajuista sijoitustoimintaa jo projektin kestäessä kuudella eurooppalaisella sijoitustapahtumalla, yhtenäistää yritysten arvon­määritykseen liittyviä menetelmiä, kehittää alalle tarvittavia laatustandardeja ja selvittää eri maiden verotuskäytännöt ja verokannusteet yhteisen käytännön löytämiseksi. Projektin tavoitteena on luoda Eurooppaan järjestelmä, joka mahdollistaa yli rajojen käyvän ensisijoitustoiminnan, eli saattaa eurooppalaiset kohdeyritykset ja bisnesenkelit eurooppalaiselle ”INTRO-markkinapaikalle”.  

– Tämä on ensimmäinen mittava yritys aktivoida bisnesenkeleiden tiedolliset ja rahoitukselliset resurssit eurooppalaisten alkuvaiheen kasvuyritysten menestyksen siivittämiseen. Rajan yli tuleva omistajuus on tärkeä ja kestävä osa yritysten kansainvälistämistä. Tuolloin bisneksen tarkastelu saa eurooppalaisen kuvakulman ja yrittäjät kansainvälisemmän verkoston sparraajikseen, Kalske kertoo.  

Euroopalla on kiire saada bisnesenkeliresurssinsa hyödynnetyiksi ja koettu liiketoimintaosaaminen kierrätykseen. Euroopassa arvioidaan olevan noin 1,2 miljoonaa potentiaalista yksityissijoittajaa, joista kuitenkin vain reilut 100 000 toimivat aktiivisina sijoittajina. Amerikassa asiat ovat toisin. Vuonna 2005 Yhdysvalloissa rahastot ja bisnesenkelit sijoittivat kumpikin lähes 25 miljardia dollaria, rahastot 3 000 yritykseen ja bisnesenkelit 50 000 yritykseen. Bisnestiedon kierrätys uusiin yrityksiin on varmasti yksi amerikkalaisen ensisijoitusmarkkinan valttikortti.