archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran sijoitusfokus, Savupiiput vai Softafirmat?

Suomalaisen ohjelmistoalan suurtapahtuma Software Industry Summit 2004 järjestettiin tammikuun 29.-30. Kongressikeskus Dipolissa Espoossa

Julkaistu

Lehdistötiedote 30.1.2004

Suomalaisen ohjelmistoalan suurtapahtuma Software Industry Summit 2004 järjestettiin tammikuun 29.-30. Kongressikeskus Dipolissa Espoossa. Sitran Industry Ventures -yksikön johtaja Heikki Ojanperä puhui perjantaina aiheesta Sitran sijoitusfokus, Savupiiput vai Softafirmat? Sitra Industry Ventures -sijoitussalkussa on noin 60 yritystä. Nykyisten sijoitusten pääpaino on tiedon käsittelyssä, tietoliikenteessä sekä tuote- ja teollisuusautomaatiossa. Ojanperän mukaan tavoitteena on laajentaa jatkossa sijoitustoimintaa teknologiayritysten lisäksi perinteisiin uutta teknologiaa hyödyntäviin pk-yrityksiin ja niiden verkostoihin ja kaupallisiin innovaatioihin. Sijoituskohteita valittaessa tärkeä arviointiperuste on suomalaisten innovaatioiden tehokas kaupallinen hyödyntäminen kansainvälisillä markkinoilla. Sitralla on myös ohjelmistoyrityksiä pääomasijoituskohteena. Palveluliiketoiminnasta on kuitenkin vaikea tehdä pääomasijoituskohdetta ja siksi ohjelmistotuotteen merkitys kasvaa. Menestyksen avaimia ovat hyvän tuotteen lisäksi yrityksen asiakaslähtöisyys, markkina- ja asiakastarpeet, toimialaosaaminen ja verkottuminen. Myös kansainvälistyminen on ohjelmistotuoteyritykselle välttämätöntä, sillä kotimarkkinat ovat liian pienet. Kansainvälistymisen haasteita ovat oikean jakelutien löytäminen ja sille kiinnostavan tuotevalikoiman tarjoaminen. Verkottumalla voi rakentaa suurempia kokonaisuuksia ja lisätä voimaa kansainvälistymiseen. Tietotekniikkaa käytetään myös yhä enemmän perinteisten savupiippuyritysten kilpailukyvyn parantamisessa. Soveltamiskohteita ovat muun muassa toiminnanohjaus, tuotannonohjaus, tilaus/toimitusprosessin hallinta, tuotetiedon hallinta, tietokoneavusteinen suunnittelu, asiakkuuden hallinta ja järjestelmäintegrointihankkeet. Uutta teknologiaa käyttävä savupiippuyritys on sijoituskohteena mielenkiintoinen. Toista kertaa järjestettävä Software Industry Summit on ainoa suomalaisen ohjelmistoalan tilaa, kehitystä ja mahdollisuuksia luotaava tapahtuma, joka kokoaa yhteen alan yritykset, vaikuttajat, tukiorganisaatiot ja viranomaiset. Tilaisuuden järjestäjänä toimii Source Code Finland Oy. Tapahtuman yhteistyökumppaneina ovat Sitran ohella IBM, Microsoft, Nokia, Blue White Venture, Borenius & Kemppinen, Entegra, Finpro ry, Holtron, Oh-jelmistoyrittäjät ry, SoftaTest, Tekel, Tekes ja TE-keskus.