archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran strategiaa toteutettiin onnistuneesti vuonna 2006

Sitran ohjelmapohjainen toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Vuoden 2006 aikana tehtiin työtä valituilla ohjelma-alueilla, joita olivat innovaatiot, terveydenhuolto, elintarvikkeet ja ravitsemus, ympäristö, Venäjä ja Intia. Yhdessä kumppaneiden kanssa saatiin aikaan merkittäviä tuloksia ja edistettiin hyvien käytäntöjen leviämistä.

Julkaistu

Sitran ohjelmapohjainen toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Vuoden 2006 aikana tehtiin työtä valituilla ohjelma-alueilla, joita olivat innovaatiot, terveydenhuolto, elintarvikkeet ja ravitsemus, ympäristö, Venäjä ja Intia. Yhdessä kumppaneiden kanssa saatiin aikaan merkittäviä tuloksia ja edistettiin hyvien käytäntöjen leviämistä.

Ohjelmien kärkihankkeissa luotiin uusia toimintatapoja: Terveydenhuollon ohjelma edisti kuluneen vuoden aikana terveydenhuollon sähköistämistä. Elintarvike- ja ravitsemusohjelma julkaisi toukokuussa strategian, jonka avulla Suomi nousee terveellisen ravitsemuksen edelläkävijäksi. Ympäristöohjelma keskittyi Cleantech-alan vahvistamiseen, jotta ympäristöstä syntyy Suomelle kannattavaa liiketoimintaa. Venäjä ohjelmassa valmisteltiin teollisuuskylähanketta auttamaan suomalaisten yrityksien liiketoiminnan laajenemista Venäjälle. Innovaatio-ohjelma käynnisti Kansallisen ennakointiverkoston toiminnan, ja Intia-ohjelmassa tuotettiin tietoa Intian tuomista mahdollisuuksista.

– Omien kokemustemme ja ulkopuolisen arvion mukaan Sitran ohjelmatoimintalinjaus on onnistunut ja ohjelmat ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Tällä strategialla pystymme parhaiten palvelemaan suomalaisen yhteiskunnan uudistumisen tarpeita, Sitran yliasiamies Esko Aho sanoo.

Vuosi 2006 oli Sitralle taloudellisesti hyvä

Sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman ja rahoitustoiminnan tuotoilla. Peruspääoman markkina-arvo nousi 767 miljoonan euroon edellisvuoden 662 miljoonasta eurosta. Peruspääoman tuotto oli 12,4 % ja myös yritysrahoitustoiminnan tuotto oli hyvä. Vuoden 2006 aikana Sitran rahoituspäätösten määrä oli 29 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 73,1 miljoonaa euroa.

– Hyvä taloudellinen tulos antaa vahvan pohjan Sitran vakaalle roolille yhteiskunnan uudistajana ja uuden yritystoiminnan kehittäjänä, rahoitus- ja talousjohtaja Magnus Sjöblom kertoo.

Strategian mukaisesti Sitra tekee uusia pääomasijoituksia ohjelma-alueilla toimiviin yrityksiin. Uusia sijoituksia tehtiin vuonna 2006 Terveydenhuollon ohjelmassa, Ympäristöohjelmassa ja Elintarvike- ja ravitsemusohjelmassa.

Yhteensä Sitran pääomasijoitussalkussa on noin 100 kohdeyritystä ja 36 pääomarahastoa. Siemenvaiheen yrityksiä Sitra tukee PreSeed-palvelun avulla.

Lisätietoja

Sitran viestintä »

Sitran vuosikertomus 2006
Vuosikertomuksen voi tilata painettuna tai ladata pdf-muodossa Julkaisut-osion sivulta Vuosikertomukset »

Tilauksen voi tehdä myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen julkaisut@sitra.fi.

Mistä on kyse?