archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran tukema Helsinki Region Infoshare sai tunnustusta Eurocities-järjestön kilpailussa

Julkaistu

Helsinki Region Infoshare (HRI) –palvelu sijoittui kolmen parhaan joukkoon Eurocities-järjestön vuosittaisen Awards-kilpailun Älykäs hallintatapa -sarjassa. Palkinnot jaettiin torstaina 28.11.2013 Belgian Gentissä. Eurocities-järjestön jäsenkaupungeilla oli mahdollisuus osallistua Älykäs hallintotapa -sarjaan julkisten palvelujen, sähköisen hallinnon ja avoimen datan uusilla aloitteillaan. Sitra on yksi HRI-palvelun perustajista ja rahoittajista.

Helsinki Region Infoshare on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteinen avoimen datan palvelu, jonka kautta tarjotaan Helsingin seutua koskevaa tietoa kenen tahansa hyödynnettäväksi vapaasti ja maksutta. Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille kertynyttä julkista tietoa, johon on avattu maksuton pääsy organisaation ulkopuolisille.

Avoin tieto lisää kansalaisten ymmärrystä asuinseutunsa kehityksestä sekä parantaa kansalaisaktiivisuuden edellytyksiä. Tähän tarjoaa erinomaisen pohjan esimerkiksi Helsingin kaupungin sähköisen päätöksentekojärjestelmään (Ahjo) rakennettu avoin rajapinta. Rajapinnan kautta saatava raakadata antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden sekä kaupungille itselleen että ulkopuolisille kehittäjille rakentaa käyttäjälähtöisiä sovelluksia kaupungin asioiden ja päätösten seurantaan.

Avoimen tiedon saatavuus voi myös synnyttää seudulle uusia palveluja ja liiketoimintaa sekä edistää tutkimusta ja kehitystoimintaa. Avoimen datan pohjalle on jo kehitetty monia kansalaisia hyödyntäviä sovelluksia, kuten BlindSquare, joka helpottaa näkörajoitteisia liikkumaan kaupungissa sekä Kierrätys Suomessa -palvelu, jonka avulla käyttäjät voivat löytää lähimmän kierrätyspisteen mille tahansa tuotteelle missä tahansa Suomessa. Avoimen datan aineistoihin ja sovelluksiin voi tutustua tarkemmin HRI:n verkkosivuilla (www.hri.fi).

Eurocitiesin pääpalkinnon älykkään hallintotavan sarjassa voitti espanjalaisen Gijonin kaupungin sähköinen kansalaiskortti.

Lisätietoja kilpailusta: http://www.eurocities.eu/eurocities/activities/eurocities-awards/awards2013