archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran uudessa koulutusohjelmassa tulevaisuutta tehdään kokeilemalla

Sitra on aloittanut uudelleen yhteiskunnallisen koulutuksen tulevaisuuden vaikuttajille suunnatuilla Elinvoima-foorumeilla ja myöhemmin kestävän talouspolitiikan kursseina nykyisille päättäjille. Elinvoima-foorumeiden tuloksena syntyy käytännön kokeiluja ja tekemistä joiden avulla pyritään ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia. Ensimmäinen Elinvoima-foorumi toteutti 16 pilottikokeilua, joiden avulla pyrittiin etsimään vastauksia siihen, mitä suomalaiselle yhteiskunnalle tarkoittaa uusi työ.

Julkaistu

Sitra on aloittanut uudelleen yhteiskunnallisen koulutuksen tulevaisuuden vaikuttajille suunnatuilla Elinvoima-foorumeilla ja myöhemmin kestävän talouspolitiikan kursseina nykyisille päättäjille. Elinvoima-foorumeiden tuloksena syntyy käytännön kokeiluja ja tekemistä joiden avulla pyritään ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia. Ensimmäinen Elinvoima-foorumi toteutti 16 pilottikokeilua, joiden avulla pyrittiin etsimään vastauksia siihen, mitä suomalaiselle yhteiskunnalle tarkoittaa uusi työ.

– Sitra on viime vuosina painottanut toiminnassaan meneillään olevaa suurta murrosta, joka liittyy siirtymiseen pois teollisen ajan ajattelu- ja toimintamalleista kohti kestävää ihmiskeskeistä palveluyhteiskuntaa. Olemme halunneet Elinvoima-foorumeissa etsiä vastauksia mitä tämä käytännössä tarkoittaa, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Ensimmäinen foorumi kokosi yhteen poikkiyhteiskunnallisen joukon oppimaan toisiltaan ja etsimään ratkaisuja siihen, millaisia muutoksia Suomessa olisi tehtävä työhön liittyvissä rakenteissa ja kulttuurissa. Parinkymmenen hengen joukossa haasteita olivat ratkomassa muun muassa kirjailija Alexandra Salmela, apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen ja sarjayrittäjä Taneli Tikka. Ratkaisut eivät yksin riittäneet, vaan niitä piti myös testata käytännössä. Nyt osasta kokeiluja alkaa uutta toimintaa.

– Muutos lähtee liikkeelle vain tekemällä. Haluamme edistää kokeilukulttuuria, sitä että kääritään hihat ja lähdetään kokeilemaan mikä toimii. Siinä mielessä Elinvoima-foorumi on osoittautunut menestykseksi, Mikko Kosonen iloitsee.

Uusi työ on purskeista, yrittäjämäistä ja monimuotoista – haasteet jäykissä rakenteissa ja teollisen ajan työkulttuurissa

Työelämän suurimpana haasteena Suomessa ovat tällä hetkellä jäykät rakenteet ja toisaalta teollisen ajan linjatuotantoon perustuva työkulttuuri niilläkin aloilla, joissa työ on jo purskeista, monimuotoista ja kaikkea muuta kuin suoraviivaista.

– Elämä nähdään edelleen etenemisenä koulunpenkiltä opiskelemaan, uralle jossa tasaisesti yletään kunnes eläköidytään. Epäonnistumisia ja riskejä pelätään ja valtavasti potentiaalia menee hukkaan kun esimerkiksi maahanmuuttajia tai nuoria ei uskalleta työllistää, kertoo kehitysohjelman johtaja Mika Kalliomaa.

Ihmisten vahvuudet ja potentiaalit tulisi ottaa paremmin käyttöön kaikkialla. Työelämäkulttuurin tulisi tukea, sallia ja hyödyntää monimuotoisuutta paremmin. Liikkumisen joustavasti yli perinteisten rajojen ja siilojen tulisi olla joustavampaa työelämässä. Kokeileva ja yrittäjämäinen tapa tehdä työtä nähtiin selkeästi tähän päivään sopivampana kuin lineaarinen, aikaan ja paikkaan sidottu työskentelytapa.

Suuret haasteet vaativat pieniä tekoja kaikkialla yhteiskunnassa

Elinvoimafoorumi tarkasteli työelämän haasteita ja mahdollisuuksia kolmen eri ryhmän näkökulmasta; nuorten, maahanmuuttajien sekä kokonaan uusia töitä tekevien.

– Maahanmuuttajia ja uuden työn haasteita ratkovassa ryhmässä nähtiin, että valtaväestön asenteet ovat kielteisiä muualta tulevaan osaamiseen. Maahanmuuttajat myös helposti nähdään yhtenä ryhmänä, vaikka taustoja ja osaamista on yhtä monenlaista kuin on ihmisiäkin, tiivisti ryhmänsä työn ajatuksia kirjailija Alexandra Salmela.

Haasteita ratkottiin kokeilemalla muun muassa maahanmuuttoteemaista toimittajakurssia, elämyksellistä draamaretkeä päätöksentekijöille maahanmuuttajien arkeen, työelämään tutustumisen haastekampanjaa sekä HR-ammattilaisille suunnattua mentorointia.

Nuorten kohdalla oman työelämäpolun löytyminen vaatii yhä enemmän kun opiskelu- ja työjaksot limittyvät läpi koko elämän ja samalla suhtautuminen työhön on muuttunut.

– Nuorten työelämäpolun löytämisen helpottamiseksi kokeilimme esimerkiksi avoimen ammattikoulun ajatusta jossa eri ammattiopintoja voisi kokeilla ennen varsinaista alan valintaa. Pop-up store- konseptilla toiminut ammatti- ja uraohjauksen palvelukioskista saatiin erittäin hyviä kokemuksia ja oli ilo huomata kuinka innokkaasti ammattilaiset lähtivät mukaan työttömien nuorten mentorointitoimintaan, kertoo puolestaan apulaiskaupunginjohtaja Tuul̶a Haatainen omasta ryhmästään.

Sarjayrittäjä ja Soprano Brain Alliance Oy:n toimitusjohtaja Taneli Tikka ryhmineen paini kokonaan uusien töiden parissa. Vastaukset ja kokeilut painottuivat vahvasti yrittämiseen.

– Yrittämisen kynnystä olisi saatava matalammaksi ja asenteita epäonnistumisia ja riskinottamista kohtaan muutettava jos haluamme että Suomeen syntyy kokonaan uusia töitä.

Kokonaan uusien töiden ryhmä kokeili muun muassa eläkeläisten osaamisen hyödyntämistä projektimentoroinnissa ja maahanmuuttajien kielikahvilassa. Kokeilukulttuurin edistämiseen innostettiin mukaan koulujen rehtoreita ja julkisella sektorilla kokeiltiin työvaihtoa. Yritysten kansainvälistymistä ja yrittäjyyden edistämistä varten testattiin avointa verkostokoulutusta, liveroolipeliä päättäjille ja yrittäjiksi aikoville. Uuden työn keskus verkossa neuvoi uusia työläisiä aiheissa, joista ei vielä virallisilla työelämän tahoilla ole tietoa.

Kokeilut tehtiin yhteistyössä Aalto-yliopiston, Hub Helsingin ja Sitran kesken. Sitra päätti rahoittaa jatkossa kokeiluista avointa verkostojohtamisen kurssia, eläkeläisten osaamisen hyödyntämiseen liittyvää hanketta, Elämän peli -konseptia yrittämisestä, Epäonnistumiskampanjaa, Junnut neuvoo -mentorointia, Kokeilukulttuurin edistämistä peruskoulussa, ammatillista palvelukioskia nuorille ja uuden työn keskusta.

Seuraava Elinvoimafoorumi aloittaa työnsä 17.11 aiheenaan uusi demokratia. Työtä voi seurata verkossa osoitteessa www.sitra.fi/uusidemokratia

Lisätietoja

Mika Kalliomaa
Johtajava asiantuntija, Elinvoima-kehitysohjelma etunimi.sukunimi@sitra.fi
puh. 044 032310