archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran vuosikertomus 2004 ilmestyi

Vuosi 2004 oli Suomen itsenäisyyden juhlarahaston 37. toimintavuosi.

Julkaistu

Vuosi 2004 oli Suomen itsenäisyyden juhlarahaston 37. toimintavuosi. Kertomusvuonna Sitran toimintaa arvioitiin ja suunniteltiin perusteellisesti, sillä toiminnalle haettiin uusia suuntaviivoja strategiakaudeksi 2005 – 2007.  Päätavoitteeksi asetettiin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tehostaminen. Sitran toimintaa uudistettiin niin, että voimavarat keskitetään kulloinkin muutamalle painopistealueelle ja niille perustettaville ohjelmille. Ensimmäisiksi painopistealueiksi valittiin innovaatiojärjestelmä, terveydenhuolto, ravitsemus, ympäristö, Venäjä ja Intia. Ohjelmien yleisenä tavoitteena on vaikuttaa laajasti Suomen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja uudistumiskykyyn. Ohjelmien toteutuksessa käytetään Sitran menetelmiä eli tutkimusta, koulutusta, innovatiivisia kokeiluja, uuden liiketoiminnan kehittämistä ja yritysrahoitusta. Sitra rahoittaa toimintansa sekä peruspääoman että rahoitustoiminnan tuotoilla. Peruspääoman tuotto kasvoi kertomusvuonna kohtuulliseksi. Sitran rahoituspäätösten määrä laski edellisvuoden 32 miljoonasta 28 miljoonaan euroon. Kertomusvuoden tilikauden tulos oli 7,6, miljoonaa euroa ylijäämäinen. Sitran vuosikertomuksen voi tilata sähköpostilla sitra@sitra.fi tai puhelimitse puh. (09) 618 991. Vuosikertomus löytyy myös pdf-tiedostona verkkosivuilta kohdasta Julkaisut. Mikäli haluatte vastaisuudessa saada vuosikertomuksemme postitse, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osoitetietonne sähköpostitse sitra@sitra.fi