uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitran vuosikertomus 2007 ilmestyi

Vuosikertomus kertoo Sitran toiminnan tavoitteista ja saavutuksista vuodelta 2007.

Julkaistu

Vuonna 2007 Sitran perustamisesta tuli kuluneeksi 40 vuotta. Sitä juhlistettiin vuoden aikana yhteistyökumppaneiden kanssa monin eri tavoin. Juhlavuoden kunniaksi julkistettiin myös ensimmäisen Sitran historiaa käsittelevä teos. Siinä piirtyy hienolla tavalla Sitran perustehtävä: huomisen menestyvän Suomen rakentaminen.

Vuonna 2007 Sitran hallitus arvioi ohjelmapohjaisen toimintamallin tehokkaaksi tavaksi toteuttaa Sitran perustehtävää. Vuoden lopussa tehtiin päätökset uusien ohjelmien käynnistämisestä vuonna 2008. Energiaohjelma ja Koneteollisuuden kasvuohjelma työstävät omalta osaltaan Suomelle parempia kasvun edellytyksiä.

Ensimmäiset, vuonna 2004 aloitetut Ympäristö- ja Venäjä-ohjelmat saatettiin hyvällä menestyksellä päätökseen. Ohjelmissa kehitetyt uudet toimintamallit ovat jääneet elämään. Käynnissä olevat Terveydenhuollon ohjelma, Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA sekä Intia-ohjelma jatkoivat työtään tuloksekkaasti. Voidaankin sanoa, että ohjelmapohjainen strategia on tullut jäädäkseen.

Vuosi 2007 oli Sitralle taloudellisesti hyvä

Sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman ja rahoitustoiminnan tuotoilla. Vuosi 2007 oli Sitralle jälleen taloudellisesti hyvä. Se antaa vahvan pohjan Sitran vakaalle roolille yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä yritystoiminnan kehittäjänä ja rahoittajana.

Peruspääoman markkina-arvo nousi 821 miljoonan euroon edellisvuoden 767 miljoonasta eurosta. Peruspääoman tuotto oli 7,5 % ja myös yritysrahoitustoiminnan tuotto oli hyvä. Vuoden 2007 aikana Sitran rahoituspäätösten määrä oli 42 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 66,1 miljoonaa euroa.

Sitran vuosikertomus kertoo tarkemmin toiminnan tavoitteista ja saavutuksista vuodelta 2007.

Vuosikertomus löytyy suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä verkkosivuiltamme.

Sitran vuosikertomus 2007 »
Årsberättelse 2007 »
Annual Report 2007 »

Vuosikertomuksen voi myös tilata osoitteesta: julkaisut@sitra.fi.