archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon muutosjohtamista kehitetään

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon muutosjohtamiseen on tarjolla tukea ja sparrausapua. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtionvarainministeriön vetämässä hankkeessa tarkastellaan kuntien kehittämishankkeita ja niiden vaikuttavuutta yhdessä kuntien sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen Kuntaliiton, Työterveyslaitoksen ja Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman kanssa.

Julkaistu

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon muutosjohtamiseen on tarjolla tukea ja sparrausapua. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtionvarainministeriön vetämässä hankkeessa tarkastellaan kuntien kehittämishankkeita ja niiden vaikuttavuutta yhdessä kuntien sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen Kuntaliiton, Työterveyslaitoksen ja Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman kanssa.  

− Päämääränä on tukea kuntia muutosjohtamisessa ja tuoda esille hyviä oppeja. Julkishallinnon johtamisohjelma on mukana hankkeessa asiantuntijana, luonnehtii ohjelmajohtaja Juha Kostiainen Sitrasta.  

Muutosjohtamisen tuki -hankkeessa kerätään sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeissa mukana olevien henkilöiden kokemuksia sekä arvioidaan kunkin muutosprosessin kriittisiä kysymyksiä ja tehokkaan toimeenpanon onnistumista. Kaikki osallistuvat kunnat saavat analyysin muutosprosessistaan.  

Analyysejä syvennetään työseminaareissa, joissa maan johtavat asiantuntijat sparraavat vastaajia ratkaisemaan prosessien keskeisimpiä haasteita. Työseminaarivaiheeseen valitaan kyselyvastausten perusteella uudistushankkeet, joiden kokemuksista on oletettavaa hyötyä myös muille kunnille ja alueille sekä prosessit, joiden etenemistä työseminaarit voivat selkeästi tukea. Työseminaarin tarkoituksena on tuottaa aineksia muutosprosessia ohjaavalle alueelliselle keskustelulle.  

Kunnat ja yhteistoiminta-alueet voivat itse tarkemmin valita sen kehittämishankkeen, jonka haasteita tarkastellaan. Näitä voivat olla esimerkiksi kunnan uuden sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaation muodostaminen, toiminnassa olevan kuntayhtymän palveluiden mittava uudelleenorganisointi tai uuden yhteistoiminta-alueen muodostaminen.  

Hankkeen päätösseminaari on keväällä 2011. Päätösseminaarissa muodostetaan kuva sosiaali- ja terveyssektorin muutosprosesseista Suomessa. Samalla nostetaan myös esiin ansiokkaita esimerkkejä ja kannustetaan kaikkia kunnianhimoiseen uudistustyöhön.  

Kuntien ja yhteistoiminta-alueiden toivotaan osallistuvan hankkeeseen vastaamalla kunnanhallituksille lähteneeseen kirjeeseen 8.6. mennessä.   

www.stm.fi/muutosjohtaminen   

Lisätietoja:

ohjelmapäällikkö Juha Teperi, STM,
p. (09) 160 72414, etunimi.sukunimi@stm.fi
neuvotteleva virkamies Anne-Marie Välikangas, VM,
p. (09) 160 32221, etunimi.sukunimi@vm.fi
neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, VM,
p. (09) 160 32212, etunimi.sukunimi@vm.fi

Mistä on kyse?