archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomen ensimmäinen kaivosten yhteiskuntavastuuraportti julkaistiin

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on nyt julkaissut historian ensimmäisen kaivostoiminnan yhteiskuntavastuuraportin.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suomessa kaivosteollisuus ja sen sidosryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä Kestävän kaivostoiminnan verkostossa. Toukokuussa 2014 Sitran tuella perustettu verkosto tarjoaa neutraalin foorumin kaivosalan ja sen sidosryhmien väliselle vuorovaikutukselle. Verkosto on nyt julkaissut Kaivostoiminnan yhteiskuntavastuuraportin, joka kokoaa yhteen Suomessa toimivien kaivosten ja malminetsintäyhtiöiden tiedot vuodelta 2014.

Kaivosteollisuus Suomessa haluaa kertoa läpinäkyvästi toiminnastaan ja sen vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kaivosyhtiöt ja kaivokset ovatkin jo pitkään raportoineet toiminnastaan valvontaviranomaisille, rahoittajille, emoyhtiölle ja omistajille. Koska eri lähteiden, kuten GRI- ja konsernitasoisten vastuullisuusraporttien sekä viranomaisten Vahti-tietokannan tiedot eivät kuitenkaan aina tavoita yritysten kannalta tärkeitä lähialueen asukkaiden ja yhteisöjen muodostamia kohderyhmiä, kaivosteollisuus ja sen sidosryhmät päättivät yhdessä kehittää uudenlaista raportointia.

Yhteiskuntavastuuraportti on ensimmäinen laatuaan ja perustuu vuoden 2014 tietoihin. Sen tavoitteena on kertoa Suomen kaivosteollisuudesta sekä yleisesti että yrityskohtaisesti. Haasteena raportin luomisessa on ollut kaivosten ja malminetsintähankkeiden erilaisuus, minkä vuoksi ne eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Raportti käsittelee Suomessa toimivia kaivoksia ja malmienetsintähankkeita. Siihen on koottu tietoa muun muassa toiminnan laajuudesta henkilömäärien ja maankäytön osalta, maksetuista yhteisöveroista, ympäristöpäästöistä ja niiden vaikutusten mittaamisesta, toiminnan vaikutuksista lähialueiden käyttöön ja muihin elinkeinoihin, työturvallisuudesta sekä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. Raportin kartat havainnollistavat kaivostoimintaa ja toisaalta muuta maankäyttöä Suomessa.

Kestävän kaivostoiminnan verkosto kehittää jatkossa tätä raporttia osana verkoston raportointia kokemusten ja saadun palautteen perusteella.

Tutustu Kaivosten yhteiskuntavastuuraporttiin.