archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomi kehittää tulevaisuuden valtionhallintoa

Kirjoittaja

Sari Hosionaho

Johtava asiantuntija, Julkisen sektorin johtaminen, Avainaluekehitys

Julkaistu

Valtiovarainministeriö ja valtioneuvoston kanslia ovat käynnistäneet yhteistyössä Sitran kanssa Governments for the Future -hankkeen. Hankkeessa haetaan ideoita ja uusia avauksia merkittävien valtionhallinnon uudistusten toteuttamiseen. Suomessa hankkeen tuloksia hyödynnetään ajankohtaisissa uudistuksissa kuten yhtenäisempään valtioneuvostoon tähtäävässä keskushallinnon kehittämishankkeessa sekä muussa valtionhallinnon kehittämistyössä.  
 
Yhteistyöhön on kutsuttu mukaan Ruotsin, Iso-Britannian, Itävallan ja Skotlannin hallinnot. Myös OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) on hankkeen yhteistyökumppani. OECD-yhteistyön kautta hanke osaltaan edistää kansainvälistä vuorovaikutusta ja parhaiden käytäntöjen levittämistä kansainvälisessä hallinnon kehittäjien yhteistyössä.
 
Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa ja ensimmäisen osan toteutuksesta vastaa valtiovarainministeriö. Tavoitteena on neljän muun maan hallinnon kanssa jakaa kokemuksia keskushallintojen valmiuksista kohdata nykyiset ja tulevat yhteiskunnalliset haasteet.
 
Sitra vastaa hankkeen toisen vaiheen toteutuksesta. Sitran tavoitteena on tukea ja edistää valtion keskushallinnon strategisen ohjauskyvyn kehittämistä muutoshaasteisiin vastaamiseksi.  Hankkeen toisessa osassa analysoidaan strategisen ketteryyden mahdollisuuksia ja sovellettavuutta julkisen hallinnon johtamiseen ja uudistamiseen.  

– On mielenkiintoista selvittää missä määrin alun perin yksityisen sektorin tarpeita varten kehitetyt strategisen ketteryyden käytännöt soveltuvat julkisen sektorin tarpeisiin. Joka tapauksessa on selvää, että myös julkinen sektori joutuu lähitulevaisuudessa edelleen uudistamaan omia johtamismallejaan ja -järjestelmiään varsin perusteellisesti, toteaa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.
 
Lisätietoja

Suomi kehittää tulevaisuuden valtionhallintoa (VM:n ja valtioneuvoston kanslian tiedote 23.5.2012)

Finland utvecklar framtidens statsförvaltning (Pressmeddelande 23.5.2012)

Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö,
puh. 0295 530 087, etunimi.sukunimi@vm.fi

Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, Valtioneuvoston kanslia
puh. 09 160 22145, etunimi.sukunimi@vnk.fi

Viestintä- ja yhteistyösuhdejohtaja Juha Kostiainen, Sitra
puh. 0294 618 473, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Johtava asiantuntija Sari Heinonen, Sitra
puh. 0294 618 220, etunimi.sukunimi@sitra.fi