archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomi maailmantaloudessa – uuden ajan talouspolitiikkaa-kirja julkaistiin

Yleistajuinen kuvaus Suomen talouspolitiikasta auttaa hahmottamaan uutta toimintaympäristöä.

Julkaistu

Tiedote 2.5.2005

Sitra julkisti maanantaina 2.5. kirjan Suomi maailmantaloudessa – uuden ajan talouspolitiikkaa. Kirja on yleistajuinen kuvaus Suomen talouspolitiikan uudesta toimintaympäristöstä.  Kirjoittajia ovat tutkimusprofessori Jaakko Kiander (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus), johtaja Jukka Pekkarinen (Palkansaajien tutkimuslaitos), professori Pentti Vartia (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos) ja toimitusjohtaja Pekka Ylä-Anttila (Etlatieto Oy).    

Suomen toimintaympäristö on muuttunut ratkaisevasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jäsenyys Euroopan unionissa ja talous- ja rahaliitossa on muuttanut kansallisen talouspolitiikan tavoitteita ja keinovalikoimaa. Globalisaatio ja tiivistyvä integraatio ovat tuoneet monia uusia mahdollisuuksia Suomen kansantaloudelle. Samanaikaisesti Suomen tulevaa talouskehitystä varjostavat väestön ikääntyminen ja hyvinvointivaltion uudistamispaineet. – Talouspolitiikan harjoittamiselle tämä merkitsee, että katse tulee suunnata entistä pidemmälle tulevaisuuteen eikä perinteinen suhdannepoliittinen ajattelu enää riitä kilpailukyvyn turvaamiseksi, kirjan toinen toimittaja Tuovi Allén sanoo.  Pentti Vartia pohtii kirjassa globalisaation, integraation ja kansainvälisen työnjaon muutosten talouspolitiikalle tuomia haasteita. Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa, miten maailman tuotanto-rakenteen ja kansainvälisen työnjaon muutokset heijastuvat Suomen talouteen tai miten yritysten kansainvälistyminen ja maahanmuutto etenee. Jukka Pekkarinen hahmottelee uudenlaista kansallista talouspolitiikkaa talous- ja rahaliiton jäsenenä. Vaikuttaako esimerkiksi EMU:n talouspolitiikan tavoite talouden vakauden vaalimisesta kansallisen talouspolitiikan toimintavapauteen. Jaakko Kiander tarkastelee kirjassa hyvinvointivaltion rakenteita ja tehtäviä sekä julkisen sektorin kasvua. Hän pohtii myös hyvinvointivaltion suurimpia haasteita – väestön ikääntymistä ja verokilpailua. Hyvinvointivaltion tulevaisuus ratkeaa pitkälti, kun löydetään vastaus näihin kysymyksiin. Pekka Ylä-Anttila arvioi kirjassa elinkeinopolitiikan mahdollisuuksia talouden tehokkuuden lisäämisessä. Miten voitaisiin parhaiten edistää markkinoiden toimintaa? Miten tähän voitaisiin käyttää kilpailupolitiikan ja teknologia- ja innovaatiopolitiikan keinoja? Kirjan tavoitteena on antaa helposti ymmärrettävä kuva kansantalouden toiminnasta ja talouspolitiikasta ilman teoreettisia yksityiskohtia. Kirjassa tutkitaan talouspolitiikkaa sellaisena kuin se on tämän päivän Suomessa. Kirjan ovat toimittaneet asiantuntija Tuovi Allén (Sitra) ja tutkija Martti Nyberg (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos).

Kirjan tiedot: Jaakko Kiander, Jukka Pekkarinen, Pentti Vartia, Pekka  Ylä-Anttila. Suomi maailmantaloudessa – uuden ajan talouspolitiikkaa. Sitra 269. ISBN 951-37-4190-7, ISSN 0785-8388. Edita Publishing Oy, Helsinki 2005. Hinta 29 euroa. Myynti Edita-asiakaspalvelu ja kirjakaupat.

Lisätietoja: Tuovi Allén, asiantuntija, Sitra, puh. +358 50 555 0514, tuovi.allen@sitra.fi    

Mistä on kyse?