archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomi tarvitsee uuden valtion konserniohjausmallin

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmassa on selvitetty ja analysoitu edellytyksiä siirtyä strategisesti ja systemaattisesti johdettuun valtiokonserniin. Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta -raportin tavoitteena on ollut tuottaa näkemyksellinen ehdotus valtion konserniohjauksen sisällöstä ja toteutuksesta. Sitran tekemä esitys valtion konserniohjausmallista on samalla keskustelunavaus kevään 2011 hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Kirjoittaja

Juha Kostiainen

Johtaja, viestintä ja yhteistyösuhteet, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmassa on selvitetty ja analysoitu edellytyksiä siirtyä strategisesti ja systemaattisesti johdettuun valtiokonserniin. Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta -raportin tavoitteena on ollut tuottaa näkemyksellinen ehdotus valtion konserniohjauksen sisällöstä ja toteutuksesta. Sitran tekemä esitys valtion konserniohjausmallista on samalla keskustelunavaus kevään 2011 hallitusohjelmaneuvotteluihin.

OECD:n Suomen julkishallintoa koskevan arviointiraportin (2010) mukaan edessä on suuria ja vaativia haasteita, joihin vastaamiseksi on tarpeen tehdä muutoksia ja uudistuksia. Ongelmiksi OECD nosti muun muassa yhdessä rakennetun hallinnontasojen yhteisen päämäärän puuttumisen, hallituksen strategia-asiakirjan ja budjettikehyksen erillisyyden sekä horisontaalisen yhteistyön heikkouden.

Yhteistä tahtoa mutta ei kokonaisnäkemystä

Jo useamman vuoden ajan kunnat ja valtio ovat pyrkineet kehittämään julkisen sektorin konserniohjausta. Vaikka vahvempi konserniohjaus ja -johtaminen on nähty yhtenä tienä kohti parempaa tuottavuutta ja vaikuttavuutta, ongelmana on ollut yhteisten periaatteiden ja strategian muodostaminen eli konserniohjauksen kokonaisnäkemyksen puuttuminen.

− Määrätietoisella konserniohjauksen vahvistamisella voitaisiin edistää horisontaalista yhteistyötä, yhtenäisiä toimintatapoja ja poikkihallinnollista sisältöjohtamista. Vain näillä keinoilla kyetään tulevaisuudessa ratkaisemaan pirullisia ja monitahoisia ongelmia, parantamaan tuottavuutta sekä hyödyntämään laajasti ihmisten osaamista, toteaa johtaja Juha Kostiainen Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmasta.

Sitran esitys valtion konserniohjausmalliksi

Näkemyksellinen idearaportti sisältää konkreettisen ehdotuksen konserniohjauksen kehittämiseksi. Ehdotuksessa tunnistetaan keskeiset konsernijohdettavat asiakokonaisuudet ja kuvataan, miten niitä voidaan johtaa yli ministerirajojen tehokkaasti nykyisillä resursseilla selkeiden vastuiden häviämättä.

Konserniohjauksen todellinen lisäarvo perustuu hallituksen ja valtiokonsernin yhtenäisemmän toimeenpanokyvyn kautta aikaansaataviin tuloksiin ja vaikutuksiin, jotka näkyvät kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille. Sitran raportin mukaan tässä tarvitaan yhtenäistä ja yhteistä konserniohjausmallia.

Idearaportin on Sitran toimeksiannosta kirjoittanut Seppo Määttä Talent Partners Oy:stä.

Lisätietoja

Sari Heinonen, johtava asiantuntija, Julkishallinnon johtamisohjelma
Puh. 045 262 4930, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Julkaisun tiedot

Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta –
Valtion konsernijohdon vaativa mutta mahdollinen tehtävä
Sitran selvityksiä 21 ISBN 978-951-563-747-5 (nid.)
ISBN 978-951-563-745-1 (URL:http://www.sitra.fi)
ISSN 1796-7104 (nid.)
ISSN 1796-7112 (URL:http://www.sitra.fi)
Julkaisun voi ladata verkosta pdf-tiedostona. http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksiä-sarja/Selvityksiä 21.pdf