archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Talotekniikan oppimateriaalit kaipaavat päivitystä

Suomalainen korkeakouluopetuksessa käytetty, kiinteistö- ja rakennusalaa palveleva energiatehokkuuden oppikirjamateriaali on suppea ja sen ajantasaisuudessa on huomattavia puutteita. Oppilaitoksissa tehdään käytännössä paljon päällekkäistä työtä opetusmateriaalin kehittämisessä. Mikään yhteinen toiminto ei ohjaa tätä kehittämistyötä.

Julkaistu

Suomalainen korkeakouluopetuksessa käytetty, kiinteistö- ja rakennusalaa palveleva energiatehokkuuden oppikirjamateriaali on suppea ja sen ajantasaisuudessa on huomattavia puutteita. Oppilaitoksissa tehdään käytännössä paljon päällekkäistä työtä opetusmateriaalin kehittämisessä. Mikään yhteinen toiminto ei ohjaa tätä kehittämistyötä.

Suomen LVI-liitto SuLVI ry selvitti korkeakoulujen oppimateriaalien tilaa ja kehittämistarpeita korjausrakentamisen ja energiatehokkuuden näkökulmasta kiinteistö- ja rakennusalan tarpeita varten Sitran ja Rakennustuotteiden Laatu Säätiön rahoituksella. Talotekniikan koulutusmateriaaliselvityksen kolme keskeisintä ehdotusta korkeakoulujen koulutusmateriaalien kehittämiseksi:

  • Opetusohjelmien ja oppiaineiden nimikkeiden sekä sisällön yhtenäistäminen.
  • Opetusmateriaalin laaja kehittäminen korkeakoulujen yhteistyönä lähtien määritellyistä osaamistavoitteista.
  • Yritysten tarjoama, opetustarkoitukseen soveltuva opasmateriaali kootaan yhteiseen tietoportaaliin.

Selvityksen mukaan talotekniikkaan liittyvät perusasiat olisi sisällytettävä myös rakennustekniseen ja arkkitehtuurikoulutukseen. Toisaalta talotekniikan insinöörien on ymmärrettävä riittävästi rakennusfysiikkaa ja rakennuksen kokonaistoimivuuden vaatimuksia.

Kiinteistö- ja rakennusalalla eivät talotekniikkaan liittyvät käsitteet ja nimikkeet ole vakiintuneet, ja alan roolit hakevat muotojaan.   Ilmastonmuutoksen ajamat energiavaatimukset ja rakennuskannan korjaustarpeet muuttavat osaamistarpeiden painopisteitä. Näitä osaamistarpeita ei ole kattavasti määritelty. Tästä voi aiheutua puutteita ja ristiriitoja opetuksen suuntaamisessa.

Oppilaitoksissa tehdään käytännössä paljon päällekkäistä työtä opetusmateriaalin kehittämisessä. Mikään yhteinen toiminto ei ohjaa tätä kehittämistyötä. Resursseja voitaisiin suunnata paljon paremmin laajemmalla yhteistyöllä tiede- ja ammattikorkeakoulujen kesken.

Tutustu Talotekniikan koulutusmateriaaliselvitykseen »

Lisätietoja

Markku Rantama, Rantama Consulting, puh. +358 50 505 2990

Lue lisää hankkeesta »