archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Pilottikurssi pohjana kestävän talouspolitiikan johtamisen kurssille

Kirjoittaja

Julia Jousilahti

Avustava asiantuntija, Strategia

Julkaistu

Sitran kestävän talouspolitiikan johtamisen pilottikurssi kokoontui ensimmäistä kertaa 10.-12.12.2012. Pilottikurssi toimii pohjana keväällä 2013 alkavalle varsinaiselle kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutukselle.

-Pilottikurssi pyrkii varsinaisen kurssin tapaan lisäämään osallistujien ymmärrystä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän talouden haasteista ja mahdollisuuksista, Sitran yhteiskunnallisen koulutuksen johtava asiantuntija Eeva Hellström kertoo.

-Lisäksi kurssilla kehitetään valmiutta tehdä kestävään talouteen tähtääviä talouspoliittisia päätöksiä monimutkaisten ongelmien nykymaailmassa ja tuodaan yhteen osallistujia eri taustoista.

Pilottikurssin osallistujat tulevat laajasti yhteiskunnan eri aloilta kuten politiikasta, yrityksistä tai järjestöistä, mutta heitä yhdistää tarve ymmärtää kestävää talouspolitiikkaa työssään. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Aalto University Executive Educationin kanssa.

Pilottikurssi on kuitenkin myös ”alusta”, joilla tulevien kestävän talouspolitiikan johtamiskurssien menetelmiä ja sisältöviitekehystä kokeillaan. Pilottikurssin rinnalla kulkee samanaikaisesti laajasti poikkiyhteiskunnallisesta joukosta koostuva Kestävä talous -foorumi. Foorumi on työssään tunnistanut talouteen vaikuttavia muutosvoimia ja uuden kestävän talouden ilmentymiä. Tältä pohjalta foorumi kehittää kestävän talouspolitiikan johtamisen kurssikonseptia, sen sisältöjä ja menetelmiä, joita se kokeilee käytännössä pilottikurssilla.

Miksi talouspolitiikkakurssi on päädytty rakentamaan tällä tavalla, Eeva Hellström? Eikö olisi ollut yksinkertaisempaa suunnitella kurssi Sitran tornissa ja sitten polkaista valmis koulutus käyntiin?

-Joukkoistamalla kestävän talouspolitiikan koulutuksen sisältöjen rakentamisen saamme monipuolisemmin tietoa talouden ilmiöistä. Kun sisältöjä ja menetelmiä ensin testataan pilottikurssilla, niistä voidaan heti oppia, ja uutta parannettua versiota päästään taas kokeilemaan uudestaan. Näin valmis kurssikonsepti tiedetään toimivaksi käytännössäkin. On monia asioita, joita ei voi suunnitella, vaan niitä pitää kokeilla.

Pilottikurssi kokoontuu kevättalven aikana vielä kaksi kertaa. Se tekee samanaikaisesti myös harjoitustyötä, jossa synnytetään Kestävän talouspolitiikan strategiaa vuosille 2013-2030.

-Harjoitustyössä tähdätään vuoteen 2030, koska foorumin mukaan kestävän talouspolitiikan pitää olla nykyistä pitkäjänteisempää ja laaja-alaisempaa. Tarkoituksena on myös ankkuroida pilottikurssin työskentely nykymaailmaan ja pohtia, minkälaisia reunaehtoja talouspolitiikan tekemisessä pitää ottaa huomioon, Hellström kertoo. Harjoitustyö tulee olemaan keskeinen osa myös valmiita kestävän talouspolitiikan kursseja.

Sitran kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus käynnistyy keväällä 2013. Lisätietoa ensimmäisestä kurssista tulee Sitran verkkosivulle myöhemmin kevättalvella.