archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Taloustieteen nobelisti Paul Krugman: Laman inhimillisiä vaikutuksia voidaan ehkäistä huolehtimalla turvaverkoista

Professori Paul Krugman oli pääpuhujana Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelman ensimmäisessä tapahtumassa. Krugman totesi pienten maiden vahvuudeksi niiden kyvyn käyttää turvaverkkojaan kriisien aikana kansalaistensa hyväksi. Krugman puhui myös uuden talouskasvun mahdollisuuksista ja huolenaiheista.

Julkaistu

Helsingissä puhunut professori Paul Krugman korosti laman taloudellisten seurausten rinnalla kriisin aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä. Krugman totesi pienten maiden vahvuudeksi niiden kyvyn käyttää turvaverkkojaan kriisien aikana kansalaistensa hyväksi. Krugman puhui myös uuden talouskasvun mahdollisuuksista ja huolenaiheista. Professori Paul Krugman oli pääpuhujana Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelman ensimmäisessä tapahtumassa. Sitran aloittamassa hankkeessa etsitään niitä tekijöitä, joiden avulla Suomi voi vahvistaa ja uudistaa elinvoimaisuuttaan, kilpailukykyään ja hyvinvointiaan.

Sitran vieraana Helsingissä puhunut Paul Krugman korosti, että talouskriisistä on myös mahdollista nousta. Krugman antoi vinkkejä pienten talouksien pärjäämiseksi.

– Vahva vientivetoisuus on riski pienelle talousalueelle. Viennin rinnalla on syytä vahvistaa myös muita talouden ulottuvuuksia. Nykyisessä globaalissa kriisissä vienti ei välttämättä ole samanlainen ratkaisu kuin on totuttu ajattelemaan. Tätä pienten talouksien on syytä miettiä, Krugman totesi.

Krugman kiitti pieniä maita myös niiden turvaverkoista.

– Tämä lama on ollut suuri inhimillinen kriisi monelle. Heijastusvaikutukset yksilötasolla ovat olleet hyvin suuria. Pienissä maissa, kuten Suomessa turvaverkot ovat vahvat ja siten lama ei aiheuta yhtä suurta kärsimystä ja hätää.

Krugman halusi olla myös optimistinen ympäristöpolitiikan mahdollisuuksista vauhdittaa elpymistä.

– Jos hallitukset todella sitoutuvat panostamaan ilmastonmuutoksen hillintään, piilee siinä suuria taloudellisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi 90-luvulla investoitiin it-alaan joka lähti valtavaan kasvuun. Sama voisi olla mahdollista myös ympäristöliiketoiminnalle.

Huolenaiheilta ei Krugmanin mukaan kuitenkaan voida välttyä.

– Tyypillistä tälle lamalle on, että vaikka bruttokansantuote saataisiin kasvuun, työttömyys ei samanaikaisesti ja automaattisesti lähde laskuun. Ongelmallista on myös se, että ratkaisuja tähän lamaan etsitään menneisyydestä, mutta tämänkaltaista globaalia finanssikriisiä emme ole eläneet ja siksi ratkaisuja on vaikeampi nähdä.

Krugman pohti myös euroaluetta ja totesi että Euroopan keskuspankki on selvinnyt lamasta varsin hyvin. Krugmania kuitenkin mietitytti, kuinka pitkälle rahaliitto ilman todellista poliittista unionia voi toimia. Myös verrattuna USA:aan Euroopassa on paljon esteitä työvoiman liikkuvuudelle.

Sitran yliasiamies Mikko Kosonen taustoitti Krugmanin esiintymistä pohtimalla Suomen paikkaa maailmassa ja meneillään olevassa talouskriisissä. Kosonen halusikin kääntää katseen tulevaisuuteen ja etsiä ratkaisuja meneillään oleviin haasteisiin.

–  Elämme syvälle käyvien muutosten keskellä, joista kaikkien huulilla oleva talouskriisi on vain jäävuoren huippu. Globalisaatiokehitys, ilmaston muutos, väestön ikääntyminen sekä kiihtyvä teknologian kehitys muuttavat lähivuosina voimakkaasti toimintaympäristöämme, halusimme sitä tai emme.

–  Lähitulevaisuudessa suuret haasteet on käännettävä voitoksi,  ja se edellyttää meiltä tähänastisten menestysreseptien uudelleen arviointia. Suomi voisi olla uusien ratkaisujen kehityslaboratorio ja maa, joka on parhaiten onnistunut hyödyntämään uutta teknologiaa ja aktiivisia kansalaisia esimerkiksi julkisen sektorin tuottavuusongelmien ja palveluhaasteiden ratkaisemiseksi Kosonen jatkoi.

Sitran aloittaman Suomen elinvoiman lähteet kehitysohjelman puheenjohtajaksi kutsuttu Sari Baldauf pohti elinvoiman merkitystä ja Suomen menestymisen mahdollisuuksia.

–  On huolestuttavaa, että arvotutkimuksissa suomalaisten on todettu tulleen yhä turvallisuushakuisemmiksi ja muutosta vastustavammiksi. Miten ammentaa toimintaamme energiaa ja tekemisen meininkiä sekä luoda uskoa, että pärjäämme myös uudenlaisessa maailmassa?

Baldauf peräänkuulutti myös tilaa luovuudelle sekä rohkeutta ylittää totuttuja ajattelun rajoja.

–  Muuttuvassa maailmassa olennaisemmiksi kansantalouksien voimavaroiksi tulevat ideat ja ihmisten energia. Rohkeutta tarvitaan myös sen hyväksymiseen, että monimutkaisissa ja muuttuvissa tilanteissa ei aina ole löydettävissä yhtä ainoaa oikeaa tapaa toimia, vaan on uskallettava kokeilla useita eri tapoja tehdä asioita oikean kehityspolun löytämiseksi.

Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelma koostuu kolmesta vaikuttajafoorumista ja pienemmästä työpajaprosessista, jossa foorumien ajatuksia työstetään eteenpäin. Osallistujiksi on kutsuttu noin 200 päätöksentekijää, elinkeinoelämän edustajaa ja yhteiskunnallista vaikuttajaa. Prosessi kestää maaliskuuhun 2010.

Kehitysohjelmalle on avattu omat verkkosivut ja blogi osoitteessa www.elinvoimanlahteet.fi . Elinvoimasta ja projektin etenemisestä bloggavat puheenjohtaja Sari Baldauf, yliasiamies Mikko Kosonen, projektinjohtaja Kari Tolvanen, Senior Advisor Aarne Nurmio sekä Sitran ennakointipäällikkö Riitta Nieminen-Sundell. Blogissa kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun Suomen elinvoiman lähteistä.

Lue Mikko Kososen puhe tilaisuudessa »
Lue Sari Baldaufin puhe tilaisuudessa »   

Lisätietoja

www.elinvoimanlahteet.fi          
www.sitra.fi

Asiamies Kari Tolvanen, projektinjohtaja
Puh. (09) 6189 9270, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Tiedottaja Elina Kiiski
Puh. 044 540 3367, etunimi.sukunimi@sitra.fi