archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Taltionin alustaksi esitetään Medixinen terveystietokantaratkaisua

Julkaistu

Sitran edistämän Taltioni-palvelun alustaksi on esitetty Medixinen toimittamaa terveystietokantaratkaisua, ja alustan operoinnista vastaisi Fujitsu. Alustaratkaisusta tekee päätöksen Taltionin osuuskunta, jonka perustaminen on käynnistynyt.

Sitran johtamalla Terveystaltio-hankkeella edistetään kansallista, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä Taltioni-palvelua ja ekosysteemiä. Taltioni-palvelusta on tarkoitus muodostaa terveydenhuollon toimijoiden ja hyvinvointipalvelujen tuottajien yhteinen tietovarasto ja palvelualusta, jonne voidaan tallentaa suomalaisten terveys- ja hyvinvointitietoja. Palvelulla halutaan kattaa niin sairaudenhoidon, terveydenedistämisen kuin hyvinvoinninkin eri ulottuvuudet ja tarjota mahdollisuus entistä ennakoivampaan terveydenhoitoon.

Perustettava osuuskunta tekee päätökset

Taltionin alustaksi on esitetty Medixinen toimittamaa terveystietokantaratkaisua. Fujitsun roolina on tuottaa ja ylläpitää palvelua. VTT on tehnyt arvioinnin, jonka mukaan Medixinen terveystietokanta täyttää suurimman osan Taltioni-palvelun alustalle asetetuista vaatimuksista. Arvioinnin mukaan puuttuvat toiminnallisuudet ovat kehitettävissä kohtuullisin kustannuksin ja riittävän nopealla aikataululla. Alkuvuodesta perustettava Taltionin osuuskunta tekee päätöksen alustaratkaisusta.

Taltionia edistetty laajan verkoston kanssa

Terveystaltio-hankkeen valmistelutyössä on ollut mukana yli 100 julkista ja yksityistä organisaatiota.
−  Hankkeessa on ollut useita vaiheita, jotka ovat syntyneet vuoropuhelussa koko tulevan ekosysteemin kanssa.  Vaikka alustaratkaisuesitys on saatu valmiiksi hieman tavoiteltua aikataulua hitaammin, olemme voineet huolellisesti ja laajasti valmistella hanketta yhteistyössä laajan verkoston kanssa, mikä parantaa Taltionin onnistumisen edellytyksiä, kertoo hankkeen vetäjä Tuomas Teuri Sitran Kuntaohjelmasta.

Sitra edistää kestävää hyvinvointia

Taltioni-palvelua edistävä Terveystaltio on Sitran uuden strategian mukainen hanke, jolla edistetään kestävän hyvinvoinnin edelläkävijyyttä sosiaalisella, taloudellisella ja ekologisella ulottuvuudella. Taltionin palvelut antavat suomalaisille työkaluja ja mahdollisuuksia ottaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Kun terveydenhuollon painopistettä saadaan siirrettyä ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon, voidaan vaikuttaa julkiseen kestävyysvajeeseen terveydenhoidon kustannusten kasvua hillitsemällä.

Taltioni tuo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyvinvoinnin- ja terveydenhoidon markkinoille. Onnistuessaan kansallisena hankkeena, se antaa Suomessa kehitetyille sovelluksille myös kansainvälisiä mahdollisuuksia avoimien, standardoitujen rajapintojen myötä.