archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tehtäväkiertohanke kannustaa liikkuvuuteen

Kirjoittaja

Jonna Stenman

Johtava asiantuntija, Uudistuminen, Avainaluekehitys

Julkaistu

Valtioneuvosto on käynnistänyt Sitran kanssa tehtäväkiertoa edistävän hankkeen. Hankkeessa pyritään edistämään tehtäväkierron suunnitelmallista ja strategialähtöistä toteuttamista konserniajattelun hengessä. Hankkeen tavoitteina on laatia uusi henkilökierron opas, joka vastaa nykytarpeita. Oppaassa kuvataan erilaisia henkilökierron malleja ja käytänteitä vaihtoon osallistuvan, lähettävän organisaation, vastaanottavan organisaation ja strategisen johtamisen näkökulmasta. Opashankkeeseen osallistuvien organisatioiden kesken luodaan yhteinen näkemys pelisäännöistä, jotka sopisivat valtionhallinnon sisäiseen henkilökiertoon.

Hanke on yhteistyöhanke, johon ministeriöt ovat saaneet ilmoittautua vapaaehtoisesti. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat hankkeessa mukana olevien organisaatioiden lisäksi pilottiorgnisaatioiden sekä Sitran edustaja. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Valtion työmarkkinalaitoksen osastopäällikkö Teuvo Metsäpelto. Sitra on mukana hankkeessa yhteistyökumppanina ja mahdollistajana, jonka rahoituksella on teetetty tilannekatsaus nykyisistä tehtäväkierron toimintatavoista ja pidetty ohjausryhmän työpaja kesäkuussa. Valmius tukea mahdollisia pilottihankkeita on olemassa.

Hyvien käytänteiden käyttöön ottamisen tueksi julkaistaan syksyllä 2012 uusi valtionhallinnon henkilökierron opas. Henkilökiertoa suunnitteleville organisaatioilla on myös mahdollisuus tukeen hankkeen synnyttämän verkoston kautta.

Lisätietoja

Hankekuvaus (Valtiovarainministeriön verkkosivu)