archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tekes ja Sitra selvittävät EU:n kemikaaliasetuksen tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia

Tekes ja Sitra käynnistivät selvityksen EU:n uudella kemikaaliasetuksella luotavan REACH-järjestelmän tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista.

Julkaistu

Tiedote 16.3.2006

Tekes ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ovat käynnistäneet selvityksen EU:n uudella kemikaaliasetuksella luotavan REACH-järjestelmän tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista. Kemikaalien tuotantoa ja maahantuontia valvovan järjestelmän odotetaan synnyttävän palvelutarvetta mm. koulutuksen, yrityspalvelujen sekä tutkimuksen ja kehityksen alueilla.

REACH:in tuomat liiketoiminta­mahdollisuudet -selvitysprojektin tavoitteena on määrittää EU:n uuden kemikaalilain­säädännön (REACH) ja Helsinkiin sijoitettavan Euroopan kemikaaliviraston tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet ja liiketoimintapotentiaali suomalaisille yrityksille, tunnistaa mahdollisten palveluntuottajien kehittämistarpeet sekä toimintatavat liiketoiminta­mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Selvityksen toteuttavat Oy Swot Consulting Finland Ltd ja Linnunmaa Oy. Selvitys valmistuu kesäkuun 2006 loppuun mennessä.

EU:n uudella kemikaaliasetuksella luotavan REACH-järjestelmän oletetaan tulevan voimaan vuonna 2007. REACH laajentaa EU:n valmistajien ja maahantuojien vastuuta kemiallisista aineista ja mm. velvoittaa kyseiset toimijat lähettämään Helsinkiin sijoitettavaan EU:n kemikaalivirastoon rekisteröintitiedot kaikista niistä aineista, joiden tuotantovolyymi ylittää tuhat kiloa vuodessa. Vaadittavien tietojen määrä riippuu kemikaalien tuotantomääristä ja mahdollisesta haitallisuuden asteesta.

REACH-järjestelmän odotetaan synnyttävän palvelutarvetta mm. koulutuksen, yrityspalvelujen sekä tutkimuksen ja kehityksen alueilla. Koulutustarvetta on sekä järjestelmän sisällön ja tulkinnan että toimeenpanoa tukevien järjestelmien ja menetelmien alueilla. Yritykset tarvitsevat apua järjestelmän tulkinnassa, aineiden ominaisuustiedon tuottamisessa, järjestelmään liittyvien asiakirjojen hallinnassa, konsortioiden muodostamisessa ja REACH-tiedonhallintajärjestelmien kehittämisessä. EU:n kemikaalivirasto ja viranomaiset tarvitsevat jatkossa moninaisia tutkimus- ja kehittämispalveluja.

Lisätietoja:

Teknologiajohtaja Mika Aalto, Tekes, puh. 010 605 5886
Ohjelmajohtaja Jukka Noponen, Sitran Ympäristöohjelma,
puh. 040 587 4323

Lisätietoja selvitystä tekevistä tahoista:

Oy Swot Consulting Finland Ltd: www.swotconsulting.fi »
Linnunmaa Oy: www.linnunmaa.fi »