archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Teknologiajohtajilla on merkittävä tehtävä yrityksissä

Lähes sadalle suomalaiselle teknologiajohtajalle (CTO) tehdyn kyselyn mukaan 70 prosenttia aikoo palkata lisää henkilöstöä tulevan vuoden aikana. Kysely oli osa laajempaa tutkimusta, jossa selvitettiin millaisia toimia teknologiajohtajat aikovat tulevana toimintavuotena toteuttaa.

Julkaistu

Lähes sadalle suomalaiselle teknologiajohtajalle (CTO) tehdyn kyselyn mukaan 70 prosenttia aikoo palkata lisää henkilöstöä tulevan vuoden aikana. Kysely oli osa laajempaa tutkimusta, jossa selvitettiin millaisia toimia teknologiajohtajat aikovat tulevana toimintavuotena toteuttaa.

– Yli puolet tutkimukseen osallistuneista CTO:sta kertoi aikovansa lisätä tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja seuraavan 12 kuukauden aikana. Yritykset hakevat nyt selvästi teknologiavetoista kasvua, kommentoi teknlogiakonsultointiyritys Spinversen toimitusjohtaja Pekka Koponen

Puolet kyselyyn vastanneista teknologiajohtajista on vastuussa yli miljoonan euron tutkimus- ja tuotekehitysbudjetista (T&K). Vastaajien joukossa on mukana tahoja, jotka tekevät Suomen suurimpia T&K-investointeja. Nämä T&K-budjetit kiihdyttävät tulevaa kasvua, sillä 90 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä aikoo lanseerata uusia tuotteita ja palveluita ensi vuonna.

Tutkimuksen tulokset esiteltiin CTO Forumissa, jossa käynnistetään myös Vuoden CTO 2011 -palkinnon ehdokkaiden nimeäminen. Palkinnolla halutaan antaa tunnustusta yritysten teknlogiajohtajille sekä kiinnittää huomiota teknologian rooliin yrityksissä. Myös Sitra on mukana palkinnossa, jonka jakaa Tekniikan Akatemia -säätiö.

– Uskomme, että osallistumalla Vuoden CTO -palkinnon jakamiseen voimme myös lisätä ymmärrystä CTO:lle kuuluvasta roolista käyttäjäkeskeisten ongelmien ratkojana perinteisen teknologiakehityksen evankelistan roolin rinnalla, sanoo johtaja Jari Pasanen Sitrasta.

Palkinto annetaan teknologiajohtajalle, joka on sekä rakentanut maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen teknologiaportfolion että onnistunut luomaan yhtiölleen merkittävää lisäarvoa teknologian avulla – esimerkiksi mahdollistamalla uusille markkinoille laajentumisen tai kustannustehokkuuden parantamisen.

Kilpailun voittaja julkistetaan 16. maaliskuuta 2011. Ehdotuksia Vuoden CTO 2011 -palkinnon saajiksi otetaan vastaan osoitteessa

www.vuodencto.fi