archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tekstiviestimuistutus parantaa lääkkeenoton muistamista

Julkaistu

Lääketietokeskus ja Sitra tutkivat tekstiviestimuistutusten vaikutusta apteekkiasiakkaiden lääkkeenottoon. Tutkimustulosten perusteella päivittäisen lääkemuistutuksen vastaanottaminen tekstiviestinä on lupaava keino vaikuttaa lääkehoidon onnistumiseen.

Hyvä lääkehoitoon sitoutuminen on välttämätön edellytys hoidon onnistumiselle. Jo yksikin ottamatta jäänyt lääkeannos voi heikentää hoitotasapainoa.

Lääketietokeskuksen ja Sitran tutkimukseen (2012) osallistui 20–65 -vuotiaita henkilöitä, joilla oli pitkäaikainen lääkitys. Lääkkeenoton unohdukset kartoitettiin kyselylomakkeella ennen tutkimusta ja tutkimuksen jälkeen. Päivittäisen tekstiviestinä saadun muistutuksen seurauksena 83 %:lla tutkittavista lääke jäi ottamatta korkeintaan kerran kuukaudessa, kun lähtötilanteessa näin hyvällä tasolla oli vain 20 % tutkittavista.

Lähes kaikki tutkittavat olivat sitä mieltä, että muistutusviestit eivät häirinneet heidän päivittäisiä toimiaan, mikä kertoo tekstiviestien helposta käytettävyydestä ja sulautumisesta luontevaksi osaksi arkea.

Muistutuspalvelu osaksi apteekkien ja terveyskeskusten toimintaa?

Pitkäaikaista lääkitystä käyttävien hoitoon sitoutuminen on usein heikkoa, mikä vaikeuttaa hoidon onnistumista. Uusia keinoja hoitoon sitoutumisen parantamiseen tarvitaan varsinkin väestön ikääntyessä.

64 % tutkittavista oli halukkaita käyttämään tutkimuksessa käytetyn kaltaista muistutuspalvelua myös tulevaisuudessa, ja sopivaksi hinnaksi arvioitiin korkeintaan 5 euroa kuukaudessa.

”Tulevaisuuden haasteena on tavoittaa ne pitkäaikaislääkityt, jotka eniten tarvitsisivat tukea lääkehoidon onnistumiseen, mutta eivät itse tiedosta sitä”, kertoo kehitysproviisori, FT Elli Leppä Lääketietokeskuksesta. ”Muistutuspalvelua voitaisiin tarjota esimerkiksi apteekissa reseptilääkkeen oston yhteydessä, tai terveyskeskusvastaanotolla kroonisen sairauden seurantakäynnillä”, hän ehdottaa.

Mistä on kyse?