archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Terveyskioski avautuu kauppakeskus Triossa

Lahti avaa ensimmäisenä suurena kaupunkina Terveyskioskin 10.3. kauppakeskus Trioon, missä kaupungin tarjoamia hoitajatasoisia terveyspalveluita saa muun asioinnin lomassa joustavasti, nopeasti ja luotettavasti. Palvelupisteessä työskentelee kolme terveydenhoidon ammattilaista; fysioterapeutti, terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja.

Julkaistu

Lahti avaa ensimmäisenä suurena kaupunkina Terveyskioskin 10.3. kauppakeskus Trioon, missä kaupungin tarjoamia hoitajatasoisia terveyspalveluita saa muun asioinnin lomassa joustavasti, nopeasti ja luotettavasti. Palvelupisteessä työskentelee kolme terveydenhoidon ammattilaista; fysioterapeutti, terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja.  

Terveyskioski on Lahden kaupungin ja Sitran yhteistyössä käynnistämä kaksivuotinen terveydenhuollon kokeilu- ja tutkimushanke, jossa hoitajatasoisia terveyspalveluja tarjotaan uudenlaisessa ympäristössä. Suomen ensimmäinen Terveyskioski avattiin viime kesäkuussa Ylöjärven kauppakeskus Eloon, ja siitä saatuja hyviä kokemuksia hyödynnetään myös Lahdessa.

Kaikille avointa palvelua ilman ajanvarausta  

Kauppakeskus Trion toisessa kerroksessa sijaitseva palvelupiste tarjoaa monipuolisia terveydenhuollon ammattilaisten palveluita ilman ajanvarausta, helposti, nopeasti ja joustavasti muun asioinnin yhteydessä. Näitä kaikille avoimia ns. matalan kynnyksen palveluita ovat mm. terveysneuvonta, palveluohjaus ja verenpaineen, verensokerin ja lihasvoiman mittaukset. Lisäksi 56 neliön Terveyskioskin tiloissa järjestetään erilaisia teemapäiviä, erilaisia ryhmäohjauksia ja tarpeen mukaan rokotuskampanjoita. Terveyskioskin toiminnasta voi lukea Lahden kaupungin nettisivuilta Terveys-sivun alta sekä Facebookista Lahden Terveyskioski -sivulta.

− Ihmisten luontaisten asiointipaikkojen läheisyyteen tuoduilla terveyskeskuspalveluilla halutaan panostaa ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon. Pienistä asioista voi kysyä ja saada auttavaa palvelua ilman ajanvarausta terveyskeskukseen. Uskon, että Terveyskioski helpottaa myös terveyskeskusten puhelinpalvelun ja käyntien ruuhkaa, toteaa Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Markku Tervahauta.

Uuden konseptin kokeilua ja tutkimusta

Tampereen yliopiston toteuttamalla arviointitutkimuksella seurataan terveyskioskitoiminnan vaikutuksia Lahden kaupungin terveyspalveluihin sekä identifioidaan parhaita käytäntöjä muussa kuntakentässä hyödynnettäväksi. Saatuja tuloksia verrataan mm. nykyisiin Lahden kaupungin terveydenhuollon palveluihin ja toimintaan sekä henkilöstön tyytyväisyyteen.  

− Terveyskioski-hankkeella halutaan kokeilla uudenlaista tapaa hoitaa terveyspalveluita. Sitran Kuntaohjelmaan kuuluvalla hankkeella etsitään toimivaa, palvelua parantavaa, työtyytyväisyyttä lisäävää ja kustannustehokasta mallia perusterveydenhuollon rakenteelliseen uudistumiseen, ohjelmajohtaja Antti Kivelä luonnehtii.            

Sitran tavoite on edistää ja kehittää suomalaistan terveydenhuoltoa tukemalla innovatiivisten toimintamallien kokeilua ja kehittämistä. Osa tätä tehtävää on etsiä maailmalta hyväksi havaittuja toimintamalleja, joita voidaan soveltaa Suomeen. Mallia Terveyskioskiin on saatu Yhdysvalloissa suositusta Retail Clinic -konseptista, jossa kauppakeskuksissa toimii samantyyppisiä matalan kynnyksen kioskeja, joissa terveydenhoitajatasoisia terveyspalveluita saa vuoronumerolla nopeasti ja edullisesti.  

Kauppakeskus Trion Terveyskioski on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10.00−20.00 ja lauantaina klo 9−18.00.       

Lisätietoja:

Toimialajohtaja Markku Tervahauta, Lahden sosiaali- ja terveystoimiala puh. (03) 818 1001, 040 838 2200  
Ohjelmajohtaja Antti Kivelä, Sitra, puh. 040 482 7435 (tavoitettavissa keskiviikkona 10.3. klo 19−20)  
Professori Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto, puh. 03 355 16774 Tutkimusprofessori Jari Stenvall, Tampereen yliopisto, puh. 040 8284 350

Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Lahden sosiaali- ja terveystoimialan toiminta-ajatuksena on edistää lahtelaisten terveyttä ja hyvinvointia ehkäisemässä terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia vähentämällä niiden aiheuttamia haittoja. Toiminnan tavoitteena on myös kannustaa kuntalaisia vaikuttamaan omaan ja yhteisönsä hyvinvointiin. Toimialan ydintehtävä on järjestää lahtelaisten tueksi laadullisesti ja sisällöllisesti määritellyt sosiaali- ja terveyspalvelut.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Suomen kilpailukyky ja suomalaisten hyvinvointi edellyttävät laaja-alaisia ja syvällisiä muutoksia. Sitra ennakoi tulevaa ja edistää muutoksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suomen kannalta keskeisiin haasteisiin Sitra tarttuu ohjelmien ja strategiaprosessien avulla. Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jonka tehtävä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea.  

Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto on monialainen yliopisto, jolla on laaja ja monitieteinen tutkimuksellinen profiili. Vahvimpia tutkimusalueita ovat yhteiskunnan, terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus. Koulutusta Tampereen yliopisto järjestää yhdeksällä koulutusalalla. Tampereen yliopisto on suurin yhteiskuntatieteellisen alan ja siihen sisältyvien hallintotieteellisten alojen kouluttaja Suomessa. www.uta.fi

Taustamateriaali: Terveyskioski palveluinnovaationa (pdf)