archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Terveyskioski laajemmin osaksi perusterveydenhuollon palvelukokonaisuutta?

Ylöjärvellä terveyskioski on parantanut palveluiden saatavuutta tuomalla yhden palvelupisteen lisää kunnan palvelukokonaisuuteen. Myös asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun. Saatujen kokemusten myötä Sitran Kuntaohjelma haluaa edistää 50 uuden terveyskioskin perustamista vuoden 2013 loppuun mennessä.

Kirjoittaja

Antti Kivelä

Julkaistu

Tampereen yliopiston laatiman loppuarviointiraportin mukaan Ylöjärven terveyskioskissa yhdistyvät pienen yksikön ja suppean hoitajatasoisen palveluvalikoiman edut, jotka mahdollistavat uudenlaisen kustannushallinnan. Ylöjärvellä terveyskioski on parantanut palveluiden saatavuutta tuomalla yhden palvelupisteen lisää kunnan palvelukokonaisuuteen. Myös asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun. Saatujen kokemusten myötä Sitran Kuntaohjelma haluaa edistää 50 uuden terveyskioskin perustamista vuoden 2013 loppuun mennessä.

Ylöjärven terveyskioskia koskeva loppuarviointi kokoaa ja kiteyttää kahden vuoden seurantatutkimuksen havainnot. Tutkimustulosten mukaan Ylöjärven terveyskioskin toiminta on kustannuksiltaan suhteellisen edullista: kokonaiskustannukset olivat kahden vuoden ajalta alle 250 000 euroa. Terveyskioskissa oli käyntejä yli 16 000, mikä edustaa lähes kahta kolmasosaa pääterveysaseman käynneistä. Käyntimäärien perusteella terveyskioskille on ollut kysyntää ja osa hoitajien hoitotoimenpiteistä on onnistuttu suuntaamaan pääterveysasemalta terveyskioskiin. Hoitajatasoisten palveluiden laatua ja palveluvalikoimaa asiakkaat kiittelivät arvosanalla 9,3.   

Terveyskioskilla palvelutuotantoon kustannustehokkuutta   

Tutkimuksen mukaan terveyskioskin hoitajavetoisuus ja ohut organisaatiorakenne luovat edellytyksiä terveydenhuollon uudenlaiselle kustannushallinnalle. − Parhaimmillaan terveyskioskin matala kynnys ja avoin vastaanottotoiminta voivat vähentää palvelutuotannon välittömiä kustannuksia. Kuntien täytyisi tämän lisäksi kiinnittää huomiota terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuuden toimivuuteen ja eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Järjestelmän välillisten kustannusten hallinta on siis myös erittäin tärkeää, toteaa kunnallistalouden professori Jarmo Vakkuri Tampereen yliopistosta.  

Siinä missä Lahden terveyskioskin toiminnan painopiste on ollut terveysneuvonnassa, Ylöjärvellä on haluttu parantaa asiakaslähtöisesti palveluiden saantia ja toisaalta vähentää terveyskeskuskäyntien määrää ja jonoja. Tutkimuksen mukaan asiakasvirtojen uudelleen organisoinnilla olisi mahdollista parantaa tuottavuutta, jos rutiiniluontoisia toimenpiteitä keskitettäisiin terveyskioskeihin ja terveyskeskuksissa keskityttäisiin vaikeisiin toimenpiteisiin. Tämä edellyttäisi kunkin palvelupisteen roolin tunnistamista ja kehittämistä sekä asiakaskysynnän ohjausta sen mukaan.  

Terveyskioskin matala kynnys ja mahdollisuus saada nopeasti vastaus terveyttä koskeviin kysymyksiin edistää ajoissa sairauksiin puuttumista. Varhainen terveysongelmiin puuttuminen ja pitkäaikaissairauksien seuranta voivat myös parhaimmillaan edistää kustannuskehityksen hallintaa.  

  • Terveyskioski on antanut meille aihetta miettiä yleisesti ilman ajanvarausta toimivan vastaanottotoiminnan lisäämistä. Olemme pohtimassa laajemmin matalan kynnyksen palvelukokonaisuuden luomista Ylöjärvellä, toteaa kaupungin perusturvajohtaja Kari Virta.                         

Innovaatiostrategiana kansainvälisten mallien kopiointi?

– Kokeilun tulokset ovat rohkaisevia, ja haluamme levittää terveyskioskitoimintamallia laajemminkin suomalaiseen kuntakenttään. Tavoitteenamme on, että seuraavan kahden vuoden aikana Suomeen perustettaisiin 50 terveyskioskia, toteaa Sitran Kuntaohjelman Antti Kivelä. Suomen kolmas terveyskioski avataan Kotkaan 1.9.2011 ja neljäs Lahteen 29.9.2011. Mahdollisesti uusia avauksia on tulossa syksyn myötä.  

− Olemme halunneet myös konkreettisesti testata terveyskioskikokeilulla, voidaanko kansainvälisiä palveluinnovaatioita kopioida ja soveltaa onnistuneesti Suomen oloihin. Haluammekin herättää keskustelua kopioinnista innovointistrategiana. Uskon, että eri toimialoilla voitaisiin laajemminkin uudistaa ja tehostaa palvelutuotantoa kopioimalla maailmalla menestyneitä konsepteja, ja saada sen kautta talouskasvua ja hillitä kustannusten nousua, Kivelä jatkaa.

Lisätietoja      

Kunnallistalouden professori Jarmo Vakkuri, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, puh. 03 3551 6356, 040 516 2479
Perusturvajohtaja Kari Virta, Ylöjärven kaupunki, puh. 050 337 5168   

Julkaisun tiedot    

Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa, Ylöjärven terveyskioskin loppuraportti »
Sitran selvityksiä 56
ISBN 978-951-563-773-4 (URL:http://www.sitra.fi)
ISBN 978-951-563-789-5 (nid.)  
ISSN 1796-7112 (URL:http://www.sitra.fi) ISSN 1796-7104 (nid.)