archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tiedonkulku ja yhteistyö lähienergian menestymisen edellytyksiä

Lähienergia-alalla on valtava markkinapotentiaali. Tiedonkulku ja toimijoiden välinen yhteistyö ovat avainasemassa, kun tätä potentiaalia halutaan hyödyntää.

Julkaistu

Lähienergia-alalla on valtava markkinapotentiaali. Tiedonkulku ja toimijoiden välinen yhteistyö ovat avainasemassa, kun tätä potentiaalia halutaan hyödyntää.

Osana Sitran, Motivan, FIGBC:n ja VTT:n yhteistyöhanketta järjestettiin Vihreä Foorumi -tilaisuus, jossa pohdittiin keinoja ja mahdollisuuksia, joilla lähienergiasta saataisiin menestyvä toimiala.

Kuluttajien näkökulmasta keskeisin lähienergian käyttöä rajoittava haaste on tiedon puute.
Tarve selkeälle ja ymmärrettävälle viestinnälle onkin suuri. Asiakas kaipaa helppoja, luotettavia ja toimivia ratkaisuja kootusti yhdestä paikasta. Tällä hetkellä erilaiset lähienergiaratkaisut ovat yrityskentällä melko erillään ja niihin liittyvä tieto on pirstaleista.

Tiedon tie kohti potentiaalista lähienergian tuottajaa voisi helpottua esimerkiksi neutraalin energia-asiantuntijan avulla. Tällainen yleisneuvonantaja, joka tunnistaa kuluttajan yksilölliset tarpeet ja osaa ohjata eteenpäin oikean ratkaisun löytämisessä, voisi työskennellä vaikka joka kunnassa.

Tietotaidon ja toimijakentän hajanaisuus on haastavaa myös palveluntarjoajien näkökulmasta. Pienet yhteen ratkaisuun erikoistuneet lähienergiaputiikit eivät osaa palvella asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti.

Lähienergiatilaisuuden pääviesti oli selkeä: haasteista huolimatta lähienergian markkinapotentiaali Suomessa ja maailmalla on ilmeinen. Alan menestys riippuu kuitenkin paljolti siitä, kuinka hyvin toimijat yhdessä onnistuvat hyödyntämään tämän potentiaalin.

Lue lisää lähienergia-alan toimijoiden näkökulmista Green Building Council Finlandin sivuilta.