archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tieto ihmisen perimästä halutaan paremmin käyttöön terveydenhuollossa

Sitra tukee sosiaali- ja terveysministeriötä kansallisen genomistrategian laatimisessa.

Julkaistu

Sitra tukee sosiaali- ja terveysministeriötä kansallisen genomistrategian laatimisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettanut työryhmän laatimaan kansallista genomistrategiaa. Tavoitteena on laatia suunnitelma toimenpiteistä, jotka mahdollistavat ihmisen perimästä saatavan tiedon tehokkaan hyödyntämisen suomalaisessa terveydenhuollossa. Genomitiedolla tarkoitetaan ihmisen koko perimästä saatavaa tietoa.

Perimän tutkimusmenetelmien kehittyminen mahdollistaa geenitiedon  laajemman hyödyntämisen terveydenhuollossa. Suuntaus on kohti henkilökohtaista lääketiedettä, jossa tieto ihmisen perimästä ohjaa hoitopäätöksiä esimerkiksi kohdentamalla seulontoja ja valitsemalla yksilöllisesti parhaiten tehoavia lääkkeitä. Analysoimalla perinnöllisiä riskitekijöitä voidaan terveydenhuoltoa siirtää ennaltaehkäisevään ja kustannustehokkaampaan suuntaan, sillä genomitietoa voidaan käyttää yhä enemmän myös sairauksien ehkäisyssä.

Genomitiedon hyödyntämiseen terveydenhuollossa liittyy monia selvitettäviä asioita. On tärkeää huolehtia esimerkiksi geenitestien vaikuttavuuden arvioinnista, laadunvarmistuksesta, tietosuojasta sekä terveydenhuollon henkilöstön koulutuksesta. Lisäksi on laadittava suunnitelma siitä, miten kustannuksia hallitaan.

Kansallinen strategia valmistellaan avoimesti

Työryhmä järjestää syksyn aikana useita työpajoja erilaisista strategiaan liittyvistä teemoista. Ensimmäisessä työpajassa keskustellaan siitä, kuka omistaa genomitiedon. Muissa työpajoissa keskustellaan geeniteknologian vaikutuksesta terveydenhuoltoon, eettisistä kysymyksistä, tutkimuksesta, innovaatioista ja kaupallisuudesta sekä terveydenhuollon tietojärjestelmistä. Lisäksi kuntalaiset pääsevät ottamaan kantaa strategiaan.

Strategian laatimisessa STM tekee yhteistyötä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. Tulevaisuus- ja kansalaisnäkökulmaa terveydenhuollon uudistamistyössä korostava Sitra tukee työryhmän kokousten ja työpajojen järjestämistä, huippuasiantuntijoiden kuulemista, toteuttaa tarpeen mukaan pienimuotoisia selvitystöitä strategian laatimista varten ja tukee strategiatyön viestintää.   

Tavoitteena on, että strategialuonnos lähetettäisiin laajalle lausuntokierrokselle vuoden vaihteessa ja strategia luovutettaisiin ministeriölle maaliskuun lopussa 2015.

Genomitiedon hyödyntämistä koskevan kansallisen strategian laatiminen sisältyy toukokuussa 2014 julkistettuun Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaan.

Lisätietoja:

lääkintöneuvos Jaakko Yrjö-Koskinen, STM, p. 050 348 4877
johtava asiantuntija Tuula Tiihonen, Sitra, p. 040 160 9070
professori, ylilääkäri Kristiina Aittomäki, Helsingin yliopisto ja HUS, p. 050 427 1406

Lue myös:

Työryhmän kokoonpano ja tehtävät

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?