archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tietoyhteiskunnan pullonkaulat auki avoimuudella ja yhteistyöllä

Suomalaisen tietoyhteiskunnan tuleva menestys perustuu avoimeen ja ketterään yhteistyöhön julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Näin todetaan selvitysmies Paul Paukun raportissa Julkiset sähköiset palvelut – kehittämisen pullonkaulat. Myös Sitra oli selvityksen laatimisessa mukana.

Julkaistu

Suomalaisen tietoyhteiskunnan tuleva menestys perustuu avoimeen ja ketterään yhteistyöhön julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Näin todetaan selvitysmies Paul Paukun raportissa Julkiset sähköiset palvelut – kehittämisen pullonkaulat. Myös Sitra oli selvityksen laatimisessa mukana.

Selvityksessä on tarjoamaan toimenpide-ehdotuksia siihen, miten suomalainen tietoyhteiskunta pystyy tarjoamaan nykyistä ihmislähtöisempiä palveluita ja kokonaan uudenlaisia palveluinnovaatiota ja olemaan samalla tehokkaampi. Selvityksen mukaan tähän pystytään tarjoamalla julkinen tieto käyttöön avoimin rajapinnoin palveluiden kehittämiseen ja koordinoimalla kehitystä yhteistyönä yritysten, julkishallinnon ja muiden toimijoiden kesken. Ehdotuksena on myös, että markkinoilta otettaisiin julkishallinnon käyttöön jo toteutettuja ja toimivia ratkaisuja.

Konkreettisina ehdotuksina tietoyhteiskuntakehityksen jouduttamiseen selvityksessä ehdotetaan, että

  • julkishallinnon sähköisten palveluiden yhteistyön koordinointiin ja linjaamiseen valitaan yksi keskitetty taho jolla varmistettaisiin ratkaisujen linjakkuus
  • hankintasäännöksiä uudistetaan niin että ne tukisivat jo testattujen avointen ja innovatiivisten ratkaisujen hankkimista
  • luodaan julkisen ja yksityisen sektorin IT-päättäjille yhteinen foorumi ja vaihto-oppilasjärjestelmä, jotta päästäisiin todelliseen kumppanuuteen ja osaamisen ristikkäiseen hyödyntämiseen
  • tuotetaan uudet palvelut tarveperustaisesti ja keskitetyissä palvelukeskuksissa päällekkäisyyksien välttämiseksi
  • tarjotaan kansalaisille yksi palveluluukku jonka kautta asioida
  • hallinto menee valmiiksi olemassa oleviin verkkoyhteisöihin asioimaan kansalaisten kanssa.

Selvitys luovutettiin viestintäministeri Suvi Lindénille 15. kesäkuuta.

– Selvityksen konkreettisia esityksiä voidaan suunnata toimiksi laajapohjaiselle yhteistyölle sähköisten palvelujen kehittämisessä, Lindén kommentoi raporttia. – Esimerkiksi yhteinen foorumi ICT-päättäjille valtakunnallisen maanpuolustuskurssin hengessä tullaan toteuttamaan poikkitoiminnallisena tietoyhteiskunta-akatemiana. Tietoisuutta sähköisten palvelujen merkityksestä tietoyhteiskunnassa on levitettävä vaikuttajille ja toimijoille yhtälailla.

Sitrasta selvitystyöryhmään on osallistunut tietoyhteiskuntatyöstä vastaava kehitysjohtaja Ossi Kuittinen.

– Selvityksessä nousevat esiin Sitrassa paljon käsitellyt tietoyhteiskuntateemat, eli että nykyisiä resursseja hyödynnettäisiin paremmin avoimuuden, eri sektoreiden yhteistyön, pilotointien ja jo tehdyn hyödyntämisen avulla, Kuittinen kertoo.

Verkossa selvitys on otettu vastaan innostuneesti mm. mikroblogipalvelu Qaikussa, Facebookin keskusteluryhmissä sekä sähköisessä mediassa. Mikroblogipalvelu Qaikussa tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseen on jo järjestäytynyt omaehtoinen Suomi2-ryhmä.

Lisätietoja

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote »
Selvitysmiehen raportti »