archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tietoyhteiskunta 2004 -raporttisarja kartoitti alueellisen tietoyhteiskunnan tilaa

Laaja tutkimuskokonaisuus valmistui

Julkaistu

 Lehdistötiedote 4.3.2005

Sitran, Taloustutkimuksen, Tilastokeskuksen, Tietoyhteiskuntainstituutin ja Tietoyhteiskunta.fi -palvelun yhteinen tutkimushanke kartoitti alueellisen ja paikallisen tietoyhteiskunnan tilaa laajalla tutkimuskokonaisuudella. Taloustutkimus tutki seutuportaalien ja kansalaisverkkojen käyttäjiä sekä heidän taitojaan ja Tilastokeskus kartoitti eri puolella maata asuvien eri-ikäisten kansalaisten mielipiteitä, asenteita ja tietotekniikan käyttötaitoja. Tietoyhteiskuntainstituutti kokosi näiden kahden aiempien tutkimusten tulokset ja peilasi niitä tietoyhteiskuntateorioihin. Taloustutkimuksen raportti julkaistiin tammikuussa, ja kaksi jälkimmäistä osaa nyt.  

Miten kansalaisten tietoyhteiskunta-asenteet ja –taidot muuttuvat? Voidaanko paikallisilla tietoyhteiskuntahankkeilla vaikuttaa alueen kehitykseen?   Tilastokeskuksen Kuilusta tasamaalle. Raportti asukkaiden tieto- ja viestintätekniikan käytön muutoksista OSKU-alueilla vuodesta 2001 vuoteen 2004 –raportin tulokset osoittavat, että tietoyhteiskunnan uudet välineet ovat arkipäiväistyneet alueilla, joissa tietoyhteiskunnan kehityshankkeet ovat lähteneet liikkeelle ensimmäisenä. Raportti korostaa kehityshankkeiden kestoa ja ajoitusta: aidot muutokset vaativat aikaa ja otollista ilmapiiriä. Yli 20 erilaisen internetpalvelun käyttäjäosuuksien tarkastelu tuo hyvin selvästi esiin, että tutkitut palvelut toimivat hyvin Helsingissä, mutta palvelevat heikosti esimerkiksi Kainuun ja Turunmaan saariston asukkaita.   – Löytyisikö vastaus siitä, että palveluita suunnittelevat usein nuorehkot kaupunkilaiset?, kysyy Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö Juha Nurmela. Tutkimus vahvistaa myös aikaisempia oletuksia siitä, että tietoyhteiskuntataitojen koulutus ja opastus on syytä suunnata vanhimpiin ikäryhmiin. Raportin tutkimusalueet muodostuvat kuudesta maaseudun seutukunnasta ja yhdestä Helsingin kaupunginosasta, jotka osallistuivat Sitran Oppivat seutu-kunnat OSKU –tietoyhteiskuntaprojektiin vuosina 2001-2003. Tilastokeskus teki alueille lähtötilannetutkimuksen postikyselynä vuonna 2001 ja toisti sen vuoden 2004 syksyllä. Mitä tietoyhteiskunnan rakentamisesta voisi oppia tutkijoiden silmälasein? Tietoyhteiskuntainstituutin Sitä saa, mitä tilaa, mutta voisiko teoriasta olla kerran opiksikin? kartoittaa laajemmin alueellisen tietoyhteiskunnan tilaa. Raportti  kokoaa sarjan aiempien tutkimusten tulokset yhteen, ja peilaa niitä samalla ajankohtaisiin yhteiskuntateorioihin. Yhteiskunnan toimintamallit muuttuvat teknologian mahdollistamia uusia ratkaisuja hitaammin, ja tämä asettaa tietoyhteiskuntahankkeille melkoisia haasteita. Kyse ei useinkaan ole uuden teknologian kehittämisestä, vaan käyttöönoton vaatimisista toimintamalleista. Raportti nostaa mielenkiintoisella tavalla esiin erilaisia näkökulmia tieto- ja viestintäteknologioiden käytöstä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Raportissa tarkastellaan muun muassa kansalaisosallistumista ja alueellista kehittämistä omina erityiskysymyksinään. Käynnissä oleva yhteiskunnallinen murros ei ole ensimmäinen, joten sitä on mielenkiintoista peilata suhteessa yhteiskuntateorioihin.

Lisätietoja tutkimuksista antavat: Juha Nurmela, Tilastokeskus, juha.nurmela@tilastokeskus.fi, (09) 1734 2548 Tommi Inkinen, Tietoyhteiskuntainstituutti, tommi.inkinen@uta., (03) 215 8072 Tutkimukset on saatavana Sitran internet-sivuilta http://www.sitra.fi. TIETOYHTEISKUNTA 2004: Kuilusta tasamaalle. Raportti asukkaiden tieto- ja viestintätekniikan käytön muutoksista OSKU-alueilla vuodesta 2001 vuoteen 2004. Juha Nurmela ja Timo Sirkiä, Tilastokeskus ISBN 952-563-490-3 (Sitra) ISBN 952-467-387-8 http://www.sitra.fi/Julkaisut/osku/osku52.pdf TIETOYHTEISKUNTA 2004: Sitä saa, mitä tilaa, mutta voisiko teoriasta olla kerran opiksikin? Ulla Matikkala ja Tommi Inkinen, Tietoyhteiskuntainstituutti ISBN 951-563-491-1 (Sitra) ISBN 951-44-6208-4 ISSN 1458-8943 http://www.sitra.fi/Julkaisut/osku/osku53.pdf