archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tietoyhteiskunta kohtaa arkitodellisuuden

Heli Rantasen tuore raportti pureutuu tietoyhteiskuntakehittämisen kansalaisnäkökulmaan.

Julkaistu

19.5.2005 Tiedote

Heli Rantasen tuore raportti pureutuu tietoyhteiskuntakehittämisen kansalaisnäkökulmaan. Suomessa ja muualla maailmassa on toteutettu viime vuosina lukemattomia hankkeita, joissa on pyritty parantamaan kansalaisten mahdollisuuksia käyttää tietoverkkoja. Tietoverkkojen käyttömahdollisuus erityisesti syrjäkylillä herättää kuitenkin edelleenkin kysymyksiä valtion strategioiden ja alueiden tosielämän välisestä suhteesta.      

Laajakaistasta ja sen saatavuudesta on tullut monin paikoin lähes elämän ja kuoleman kysymys. Nopeiden ja edullisten internet-yhteyksien nähdään yhä useammin olevan osa kunnallista perusinfrastruktuuria ja edellytys mm. yritysten toiminnalle. – Näyttää siltä, että on syntynyt digitaalisen syrjäytymisen alueellinen alamuoto, kun nopeaa internet-yhteyttä ei ole saatavilla kaikkialla rahallakaan, Heli Rantanen toteaa. Rantasen Sitralle kirjoittama raportti Nettikioskeja ja laajakaistaa. Kansalaisten tietoyhteiskuntaa rakentamassa kuvaa ruohonjuuritasolta kansalaisten tietoyhteiskuntahankkeiden haasteellista elämää. Raportista välittyy erityisesti kansalaisen – asukkaan, yrittäjän, yhdistysaktivistin, eläkeläisen – näkökulma tietoyhteiskuntahankkeiden arkitodellisuuteen. Raportti on suunnattu erityisesti kaikenlaisten tietoyhteiskuntaan liittyvien kehittämishankkeiden parissa toimiville. Rantanen haastaa raportissa strategioiden kehittäjät. Ovatko alueelliset tietoyhteiskuntahankkeet vaikuttaneet niiden kansalaisten elämään, joita erityisesti on pyritty vetämään tietoyhteiskuntaan? Mikä motivoi syrjäkylän mummoa tarttumaan tarjottuihin mahdollisuuksiin ja hakeutumaan esimerkiksi julkisen asiakaspäätteen asiakkaaksi? Voivatko valtio ja kunnat erilaisine toimenpiteineen paljonkaan vaikuttaa siihen, kuinka kansalaiset lopulta omaksuvat uudet tietotekniset välineet arkeensa? – Kansalaisten mielestä tietotekniikan tulee ennen kaikkea helpottaa arkielämää, työntekoa, oppimista ja yhteydenpitoa. Näillä samoilla perusteilla rakennettiin aikanaan myös tieverkosto koko maahan ja tuotiin sähkö, puhelin ja televisio joka torppaan, Rantanen muistuttaa. Arkkitehti Heli Rantanen on toiminut erilaisten kansalaisten tietoyhteiskuntahankkeiden projektipäällikkönä, kouluttajana ja tutkijana yhdeksänkymmentäluvun loppupuolelta saakka. Raportti on osa Sitran viime vuonna päättynyttä Oppivat seutukunnat – hanketta.

Lisätietoja:

Heli Rantanen, puhelin 050 365 3250, heli.rantanen@hut.fi

Julkaisu:

Nettikioskeja ja laajakaistaa. Kansalaisten tietoyhteiskuntaa rakentamassa. Heli Rantanen.

Sitran raportteja 49, ISBN 951-37-4440-X, ISSN 1457-571X. Edita Prima Oy 2005. Raportin voi tilata Sitrasta, puhelin (09) 618 991, sähköposti: julkaisut@sitra.fi. Raportti löytyy PDF-tiedostona myös Sitran Internet-sivuilta www.sitra.fi > Julkaisut. Lataa raportti pdf-muodossa tästä.