archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Toimintakertomus 2012: Taloudellinen ja yhteiskunnallinen epävarmuus lisääntyi – Sitran rooli riippumattomana vaikuttajana entistä tärkeämpi

Julkaistu

Viime vuoden aikana Sitra on kehittänyt esimerkiksi energiatehokasta kaavoitusta ja rakentamista, uusiutuvan lähienergian käyttöönottoa, palvelusetelikäytäntöjä, terveyskioskeja ja julkishallinnon johtamista niin konsernijohtamisen kuin lainvalmisteluprosessin näkökulmasta.

Sitra rakentaa tulevaisuuden Suomea. Käytännössä sitä kohti kuljetaan ennakoinnin, tutkimusten, kokeiluhankkeiden, yritysrahoituksen, koulutuksen ja laajan yhteiskunnallisen vaikuttamistyön kautta. Sitralla on systeemisiin haasteisiin tarttuvana tulevaisuusorganisaationa erityisen tärkeä rooli epävarmoina aikoina.

Vuonna 2012 kilpailukyvyn ja huoltosuhteen heikkeneminen, luonnonvarojen hupeneminen ja energian kallistuminen lisäsivät paineita rakenteellisiin uudistuksiin Suomessa, samaan aikaan kun kehittyneiden valtioiden ylivelkaantuminen hallitsi talousuutisvirtaa. Kunta- ja soteuudistuksen takkuaminen ja useiden euromaiden avuntarpeet kuumensivat tunteita pitkin vuotta.

”Sitran rooli arvostettuna asiantuntijana, riippumattomana taustavaikuttajana ja toisaalta aktiivisena kokeilijana ja kehittäjänä antaa mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskunnan tärkeisiin kysymyksiin jo valmisteluvaiheessa, mutta myös viedä uudistuksia käytäntöön”, yliasiamies Mikko Kosonen sanoo. Vuonna 2012 päättyneiden hankkeiden ja ohjelmien tulokset ovat osoitus Sitran laajasta vaikuttavuudesta yhteiskunnan eri tasoilla.

Kohti kestävää hyvinvointia teoriassa ja käytännössä

”Sitran Energiaohjelman käynnistämä muutos rakennetussa ympäristössä voi leikata merkittävästi rakennusten lämmitysenergian kulutusta ja sähkönkulutusta vuoteen 2020 mennessä”, arvioi asiantuntijayhtiö Gaia Oy raportissaan.

Sitran pitkäjänteinen työ rakennetun ympäristön energiatehokkuuden, kaavoituksen ja kansallisten energiamääräysten muovaamisessa kantaa hedelmää vuosien päästä, mutta jo nyt asiantuntijoiden laskelmat osoittavat, että saavutettavissa olevilla energiansäästötoimilla Suomen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää viidellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Terveyskioski-, Palveluseteli- ja Terveystaltio -hankkeet taas ovat esimerkkejä Sitran toiminnasta, jolla terveydenhuoltojärjestelmän palvelurakenteita ja kansalaisten valinnanvapautta on uudistettu kuntatasolla ja kansalaisten keskuudessa. Terveyskioskit ovat tuoneet matalan kynnyksen terveyspalveluita kauppakeskuksiin, ja Palveluseteli-hanke on edistänyt kansalaisten valinnanvapautta muun muassa kouluttamalla kuntien päättäjiä palvelusetelien käyttöönotossa, tuottamalla opasmateriaalia, kokeilemalla ja levittämällä parhaita käytäntöjä. Terveystaltio-hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu luotettava henkilökohtainen sähköinen terveystili, eli Taltioni-verkkopalvelu, jonka avulla kansalaiset voivat seurata terveyttään itsenäisesti ja aiempaa paremmin.

Organisaatiomuutos lopetti ohjelmat, tilalle enemmän yhdessä tekemistä

Vuoden 2012 aikana Sitrassa toteutettiin merkittävä sisällöllinen ja toiminnallinen uudistus, jolla nopeutettiin Sitran reagointikykyä, selkeytettiin strategian ja arkipäivän tekemisen välistä yhteyttä. Erillisistä ohjelmista siirryttiin matriisimaiseen työskentelyyn ja yhteistä visiota toteuttaviin teemoihin ja avainalueisiin.

Sitran vision mukaiseen kestävään hyvinvointiin tarvitaan sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Liiketoiminnan kehitys on ollut vuosia yksi Sitran toiminnan kivijaloista. Viime vuonna se sai rinnalleen kaksi kestävään hyvinvointiin tähtäävää teemaa, joiden alla Sitran kehitystyö projektimaisesti tapahtuu. Teemat ovat Ekologinen kestävyys ja Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet.

Talous vakaalla pohjalla markkinoiden heilahteluista huolimatta

Sitra rahoittaa toimintansa pääosin oman peruspääomansa mutta myös operatiivisen rahoitustoiminnan tuoton turvin. Peruspääoman markkina-arvo on vaihdellut viime vuosina voimakkaasti osakemarkkinoilla tapahtuneiden markkinaliikkeiden vuoksi. Sitran peruspääoman markkina-arvo oli vuoden lopussa 651 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuus tuotti vuonna 2012 voittoa 10,4 prosenttia, kun taas vuonna 2011 sijoituksista tuli 8,0 prosenttia tappiota.

Sitra irtautui vuoden 2012 aikana kokonaan kuudesta yrityksestä ja osittain yhdestä yrityksestä. Uudet yrityssijoitukset suunnattiin teema-alueiden strategisille painopistealueille. Vuoden aikana Sitra teki ensisijoituksen viiteen yritykseen ja vuoden lopussa Sitran pääomasijoitussalkussa oli 35 yritystä.

Lisätietoa:

Veera Heinonen, johtaja, viestintä ja yhteistyösuhteet, 050 372 5244, veera.heinonen@sitra.fi

Sitran toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 (PDF)
Kertomuksen voi myös tilata osoitteesta julkaisut@sitra.fi.

Mistä on kyse?