archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tulevaisuus(selonteko) tehdään yhdessä

Finnsight-ennakointifoorumissa kokoonnuttiin etsimään rakennuspuita suomalaisen osaamiseen visioon sekä työelämän muutostarpeisiin.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Mikä on koulutuksen ja sivistyksen arvo tulevaisuudessa? Onko elämää Pisa-menestyksen jälkeen? Miltä työelämä näyttää vuonna 2036? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Finnsight-ennakointifoorumissa Wanhassa Satamassa tiistaina.

Muotisanat keinoäly, robotiikka ja digitalisaatio vilahtelivat monien alustajien puheissa tiistaina Helsingin Wanhassa Satamassa, kun joukko eri alojen asiantuntijoita kokoontui etsimään rakennuspuita suomalaisen sivistyksen ja osaamiseen visioon sekä työelämän muutostarpeisiin.

”Jos haluamme olla robotiikan ja automatiikan huippumaa, meidän on kysyttävä: minkälaisia toimia se edellyttää tänään?” kommentoi puheessaan presidentti Tarja Halonen.

”Maailma on historiallisessa murroksessa. Virtualisaatio, lisätty todellisuus, luova algoritmit ja muut teknologian edistysaskelet muuttavat maailmamme radikaalisti. Oppimisen on pysyttävä mukana”, haastoi puolestaan yksi tilaisuuden kansainvälisistä puhujista, Center for Curriculum Redesignin Charles Fadel Yhdysvalloista.

”Pienen kansakunnan inhimilliset voimavarat kannattaa maksimoida. Yhteiskuntana meillä ei varaa eriarvoistumiseen”, jatkoi Halonen.

Presidentti Halonen peräänkuulutti erityisesti inhimillisen pääoman vaalimisen merkitystä ja realistisen, positiivisen tulevaisuudenvision tarvetta.

Mitä sitten pitäisi tehdä?

Kun kaikki tieto on saatavilla, analyyttinen päättelykyky, ongelmanratkaisutaidot, utelias asenne ja kriittinen ajattelu ovat taitoja, joiden merkitys korostuu entisestään.

”Koulujen tehtävä on ensisijaisesti ruokkia uteliaisuutta ja opettaa lähdekritiikkiä”, painotti Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

BKT:n sijasta ehkä pitäisikin mitata sitä, miten hyvin osaamme ratkoa ongelmia.

”Sen sijaan, että lähdetään reformoimaan olemassa olevaa järjestelmää, meidän pitäisi miettiä: mikä on koulutuksen syvempi tarkoitus?” haastoi Sitran johtava asiantuntija Justin W. Cook.

”Koulutuksella on keskeinen rooli kestävän hyvinvoinnin yhteiskunnan rakentamisessa”, Cook jatkoi.

Koulutuskenttä on viime vuosina kunnostautunut erilaisten uusien toimintamallien ja kokeilujen tekijänä. Ongelma ei ole niinkään ollut uudistusinnostuksen puute vaan hyvien käytäntöjen tehoton jakaminen. Hyvien käytäntöjen jakamista tukemaan ollaankin perustamassa kokeilukeskusta Opetushallituksen yhteyteen, josta toivotaan tukea hyvin käytäntöjen tehokkaampaan levittämiseen.

Globalissa kilpailussa myös menestys kansainvälisissä vertailuissa on hyvä tuotemerkki. Tarvitsemme entistäkin tehokkaampaa verkottumista kansallisesti ja kansainvälisesti ja tähän riittävät resurssit.

”Ei kannata odottaa, että pakolaisvirrat lakkaavat”, sanoi presidentti Halonen. ”Ne ovat osa epävarmuuden maailmaa, johon tulevaisuuden kuviot rakennetaan.”

Yhteisestä ennakoinnista tukea päätöksentekoon

Yhtenä tavoitteena tilaisuudella oli saada syötettä Valtioneuvoston vetämään Tulevaisuusselonteko-työhön, joka käsittelee tällä kertaa eritysesti tulevaisuuden osaamista ja työelämää.

”Tulevaisuustyö koskee koko meidän yhteiskuntaamme. Kaikkien panosta tarvitaan”, kommentoi valtiosihteeri Paula Lehtomäki.

Tulevaisuusselonteko on vuorovaikutteinen prosessi, jolla haetaan aitoa vaikutusta päätöksenteon sisältöön.

Tulevaisuusselonteon ensimmäisessä vaiheessa haetaan jaettua ymmärrystä ja kattavaa tilannekuvaa työhön liittyvistä muutoksista ja murroksista. Tilannekuvaa valmistellaan VTT Oy:n toteuttamassa Dialogi, työ ja tulevaisuus -hankkeessa. Työssä on analysoitu yli 50 viime vuosina julkaistua tutkimusta ja raporttia työn muutoksista ja tulevaisuudesta.

Tavoitteena prosessilla on myös yhteisen ja jatkuvan ennakoinnin kehittäminen.

Tilaisuudesta tiivistettyjä näkökulmia ennakointityöhön tulee saataville seuraavan kahden viikon aikana Kansallisen ennakointiverkoston foresight.fi-sivulle.

Mistä on kyse?