archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Turussa ikäihmiset kävivät kaventuneen kansalaisuuden kimppuun

Julkaistu

”Kaventunut kansalaisuus tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan reunaehdot ovat edellisten sukupolvien ajalta”, Sitran johtava asiantuntija Eeva Päivärinta totesi Vahvat vanhusneuvostot -kiertueen avauksessa Turussa. Laajapohjainen vanhusneuvostotyö, yhtäläiset mahdollisuudet sähköisten palveluiden käyttöön ja maalaisjärjen ratkaisut liikkumisen helpottamiseksi nousivat keskeisiksi ratkaisuiksi parantaa ikääntyvien kuntalaisten arkea.  

Tulevaisuudessa ikäihmiset kulkevat mukana koulubusseissa, käyttelevät sähköisiä tablettejaan ja tilaavat tarvittaessa ”varapuolison”. Niin ikään heillä on sähköinen terveyskortti, e-reseptin käyttö on arkipäivää ja osallistuminen yhteiskunnan rientoihin ja työntekoon on tehty helpoksi.

Nämä teemat – arkea helpottava teknologia, liikkumisen esteiden purkaminen ja vanhusneuvostotyön kehittäminen – olivat esillä Turussa, jossa runsasväkinen joukko varsinaissuomalaisia eläkeläisvaikuttajia haki ratkaisuja ikääntyvien kuntalaisten arjen parantamiseksi. Vahvat vanhusneuvostot -tapahtuma avasi Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n ja Sitran valtakunnallisen koulutuskiertueen, jonka tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten ääntä kunnallisessa päätöksenteossa.  

”Keskuudessamme elää koulutetuin ja tervein ikäihmisten joukko, jollaista ei ole aikaisemmin ollut”,  Eeva Päivärinta alusti vanhuuden muuttumisesta. ”Pitäisikin puhua mahdollisuuksista, joita iäkkäällä väellä on, sen sijaan että puhutaan siitä 5-8 prosentista ikäihmisistä, jotka elävät laitoksissa tai palveluasumisessa. Heille on kuitenkin taattava hyvä elämä.”

Monissa kunnissa, kuten Turussa, on vanhusneuvosto toiminut pitkään, mutta niiden toimintaa tunnetaan heikosti. Vuodenvaihteessa voimaan astunut lakisääteisyys tarjoaa nyt erinomaisen mahdollisuuden rakentaa vanhusneuvostoista aidosti vahvoja vaikuttajia kunnallisessa päätöksenteossa.

Toiminnan kehittämistä Turussa pohtineet vaikuttajat haluavat vanhusneuvostojen kokoonpanoista mahdollisimman laajan, ja toivovat niille mahdollisuutta koota ikäihmisiä yhteen vaihtuvien teemojen ympärille. Ikäihmisten kokemuksen ja hiljaisen tiedon hyödyntäminen nähdään erityisen arvokkaana ikääntyneiden palveluihin ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Vanhusneuvoston jäsenet tulisi vastedeskin valita eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen keskuudesta, Turussa ehdotettiin.

Ikäihmiset eivät seminaarilaisten mielestä pelkää teknologian käyttöä, kunhan välineet räätälöidään heidän tarpeitansa varten ja riittävä koulutus sähköisten palveluiden käyttämiseen taataan. Elinikäisen oppimisen tulee kuulua myös työelämän jo ohittaneille, kuului yksi päivän keskeisistä viesteistä. ”Eläkeläisten ikähaitari on suuri ja tämä on otettava huomioon palveluissa”, totesivat Aira Hellström Turusta ja Seppo Mustonen Loimaalta.

Ikääntyviltä kuntalaisilta löytyy kiinnostusta erilaisten sähköisten palveluiden käyttämiseen, mutta ongelmaksi muodostuvat pienet eläkkeet, jotka eivät mahdollista tietokoneiden tai tablettien hankintaa kaikille. 

Esteettömän liikkumisen helpottamiseksi Turussa peräänkuulutettiin maalaisjärjen ratkaisuja, esimerkiksi sitä, että rollaattorilla liikkuvia varten voitaisiin bussien maksuautomaatit sijoittaa bussien keskiovien läheisyyteen.

Kotoa kauemmaksi pääseminen on ikääntyvien kuntalaisten hyvinvointiin aivan keskeisesti vaikuttava tekijä, ja lääkkeeksi tähän Turussa keskusteltiin ystäväavusta, joka tukisi kaupassa käyntiä tai lähtisi saattajaksi esimerkiksi harrastuksiin. Ikääntyneen voisi aivan yhtä hyvin viedä ulos syömään kuin tuoda hänelle aterian kotiin. Samalla hoituisi seurustelupuoli.

”Nykypäivän ikäihmiset haluavat elämänotteen ja elämänkuvan, joka kestää aina elämän loppuun asti. Tämä tarve on tehtävä näkyväksi”, Päivärinta Sitrasta totesi. 

Turussa 16.1 järjestetty tapahtuma avasi EETU ry:n ja Sitran Vahvat vanhusneuvostot -seminaarien sarjan. Vuoden 2014 aikana eri puolella Suomea järjestetään 14 koulutustapahtumaa, joissa pohditaan ikääntyvien kuntalaisten osallisuuden vahvistamista ja sitä, miten vuodenvaihteessa lakisääteisiksi muuttuneista vanhusneuvostoista kehitetään vahvoja vaikuttajia kaupungin elämässä.

Kevään seuraavat tapahtumat järjestetään 20.2 Tampereella, 5.3 Jyväskylässä, 26.3 Joensuussa ja 27.3 Kuopiossa.

Teksti: Tiina Heinilä/Sitra ja Erja Ekholm/EETU ry.

Mistä on kyse?