archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tutkimuslähtöiset yritykset tarvitsevat teknologiahautomoiden vetoapua

Menestystarinoita syntyy yhdistämällä yrityshautomopalveluita huippututkimukseen.

Julkaistu

Sitran ja Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKELin seminaarissa kuultiin kokemuksia hautomotoiminnasta. EU-alueelta aihetta valottivat Colin Alexander ja Staffan Gullander

Tilaisuudessa esiteltiin Sitran teettämän vertailututkimuksen tuloksia tutkimuslähtöisen liiketoiminnan kaupallistamismalleista. Lisäksi palkittiin vuoden 2006 hautomoyritys, pelastus- ja ensihoitoalan tuotteisiin ja palveluihin erikoistunut Telespro Finland Oy. Kunniamaininta myönnettiin paperikoneiden konenäköjärjestelmiä kehittävälle Viconsys Oy:lle.  

Yritykset tarvitsevat teknologiahautomoiden kehittämisapua

Teknologiahautomot ovat tiivistäneet Sitran vetämän kehittämisohjelman aikana valtakunnallista yhteistyötä merkittävästi. Sitran johtaja Anu Nokso-Koiviston mukaan on kehittynyt maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen teknologiahautomoiden verkosto, ikään kuin yksi iso virtuaalinen hautomo. Kehittämishankkeen käynnisti vuonna 2003 kauppa- ja teollisuusministeriö, ja Sitran vetämänä sitä on toteutettu yhdessä mm. Tekesin, TE-keskusten, kaupunkien ja kuntien kanssa. Mukana on 12 alueelta keskeiset osaamispohjaisia ja teknologiayrityksiä kehittävät hautomot eri puolilta Suomea.  

– Yrke-hankkeen kautta teknologiahautomot ovat alkaneet toimia kuin yhtenä tiiminä ja käyttävät yhteisiä toimintatapoja ja perusprosesseja. Yhdessä on myös sovittu kehittämishankkeiden vetovastuut, Nokso-Koivisto toteaa.  

– Yhtenäinen verkosto on mahdollistanut myös merkittävien kansallisten hankkeiden synnyttämisen, kuten Technopolis Ventures Oy:n vetämän Born Global -ohjelman. Born Global -ohjelma auttaa parhaat start-up-yritykset kansainvälisille markkinoille ja löytämään myös kansainvälistä pääomaa, TEKELin yrityskehitystiimin puheenjohtaja Keith Silverang kertoo. 

Teknologiahautomoiden vaikuttavuus on osoitettavissa selvin numeroin. Uusien hautomoyritysten määrä on kasvanut vuosittain hankkeen aikana 40 %:lla ja niistä viiden vuoden kuluttua elossa on vielä 85–90 %. Kymmenen vuoden kehityksen tuloksena on arvioitu syntyvän 15000 työpaikkaa, 1,5 miljardia euroa myyntiä ja vähintään 0,5 miljardia euroa verotuloja. Lisäksi alihankinta- ja palveluyrityksiin syntyy aina muutama työpaikka teknologiayrityksen työpaikkaa kohti. Yritykset maksavat viiden vuoden aikana veroina takaisin yhteiskunnalle ja alueille huomattavasti enemmän kuin mitä panostukset hautomotoimintaan ovat. 

– Nyt kun tämä valtakunnallinen ammattisparraajien verkosto on syntynyt ja toimii tehokkaasti yrittäjien hyväksi, kaikkein tärkeimpänä seikkana on saada aikaan kestävä perusrahoitus, jotta verkko säilyy ja kehittyy edelleen, Silverang painottaa. 

Myös EU:n alueella syntyy menestystarinoita yhdistämällä yrityshautomopalveluita huippututkimukseen

– Teknologian kaupallistamisen menestystarinoita on syntynyt Euroopassa paikoissa, joissa huippututkimukseen yhdistyvät kokonaisvaltaiset yrityshautomopalvelut. Oxfordin ja Cambridgen vahvojen teknologiaklustereiden taustalla on jo 80-luvulla kumpaankin kaupunkiin perustetut innovaatiokeskukset ja teknologiahautomot, kertoi hallituksen puheenjohtaja Colin Alexander Oxfordshire Investment Opportunity Networkista.

Alexander on tehnyt pitkän päivätyön Business Angel -verkoston parissa. Verkosto tekee pääomasijoituksia aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin Oxfordissa. Hän on myös itse toiminut yrittäjänä ja Business Angel -sijoittajana.  

– Yrityshautomokonseptia on perinteisesti käytetty teknillisistä ja kaupallisista korkeakouluista tulevien liikeideoiden jalostamiseen ja tukemiseen. On ilahduttavaa, että konsepti soveltuu yhtä hyvin myös muiden alojen, kuten sosiaalialan, uusien kasvuyritysten käynnistämiseen, Staffan Gullander toteaa.

– EU:n alueelle on viiden viime vuoden aikana perustettu lähes 500 uutta yrityshautomoa, joista monet ovat saaneet perustamisrahoitusta EU:lta. Hautomot ovat tärkeitä Euroopan kilpailukyvyn kannalta, Gullander jatkaa.

Gullander toimii professorina Tukholman Yliopiston innovaatio- ja yrittäjyysinstituutissa ja on toiminut myös johtotehtävissä teknologiateollisuudessa.

Gullander ja Alexander ovat pääkouluttajia EU-rahoitteisessa Incubator Forum -hankkeessa vuosina 2004–2007. 

Lisää aiheesta:

Lisätietoja

Teknologiahautomoiden kehittämishanke (Yrke)
Johtaja Anu Nokso-Koivisto, Sitra
Puh. 050 563 6997
etunimi.sukunimi@sitra.fi
www.sitra.fi/yrke »

Sitran viestintä
Tiedottaja Kirsi Suomalainen
Puh. 050 369 9975
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Hautomoyrityspalkinnot
TEKELin Yrityskehitystiimin pj., Technopolis Ventures Oy:n hallituksen pj.
Keith Silverang
Puh. 040 566 7785
etunimi.sukunimi@technopolis.fi

Viestintäpäällikkö Pia Pere-Vanhanen
Puh. 040 867 1708
etunimi.sukunimi@tekel.fi
www.tekel.fi »

Yrke-hanke
Yrityskehitysyhtiöiden kehittämishanke toteutetaan KTM:n, Sitran, Tekesin ja TE-keskusten yhteishankkeena.  
Sitran Yrke-sivut »