archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Työpaikkana maailma – lähtijöiden näkökulmia globaaliin talouteen

Minna Ruckensteinin Työpaikkana maailma -kirja käsittelee globaalia taloutta ulkomailla työskentelyn näkökulmasta.

Julkaistu

Aivokiertoa vai aivovuotoa?    

Lehdistötiedote 22.4.2004

Globaali talous ei liikuta yksinomaan rahaa, tietoa ja tavaroita maasta toiseen. Se liikuttaa myös osaajia ja heidän perheitään. Minna Ruckensteinin Työpaikkana maailma -kirja käsittelee globaalia taloutta ulkomailla työskentelyn näkökulmasta. Kirjan lähikuvissa puhuvat suurkaupungeissa asuvat suomalaiset huippuammattilaiset. Kirjan on kustantanut Edita.       

Kirja kertoo Lontoon Cityssä työskentelevän rahoitusalan huippuammattilaisen arjesta. Se johdattaa suomalaisten illanviettoon Shanghaihin ja eurovirkamiesten työpaikoille Brysseliin. Miten suomalainen koti-isä pärjää lasten kanssa Tokiossa, kun uravaimon työpäivät venyvät? Miten suomalaisjohtaja päihittää venäläisen byrokratian Moskovassa? Kirjan haastateltavat kuvaavat osaamistaan, arkeaan ja työtään. Samalla he myös arvioivat sitä, mikä heidät on houkuttanut ulkomaille – ja mikä heidät saattaisi tuoda takaisin Suomeen. Tutkimuksellinen tausta-aineisto näyttää, että nykytilanteessa suurin osa ulkomailla työskentelevistä korkeasti koulutetuista suomalaisista palaa Suomeen. Suomalaisten koulutettujen liike maasta toiseen on aivokiertoa pikemminkin kuin aivovuotoa. Tulevaisuudessa on tärkeää turvata, etteivät suomalaisten osaajien tiedot ja taidot katoa pysyvästi maailmalle. Suomi on kansainvälisillä osaajien markkinoilla varsin perifeerinen. Suomalaiset työpaikat eivät ole juurikaan houkutelleet korkeasti koulutettuja ulkomaalaisia. Siksi on selvää, ettei suomalaisen yhteiskunnan kannata kilpailla samoilla houkuttimilla kuin Yhdysvallat tai Britannia. Uutuuttaan kiiltäviä osaamiskeskuksia nousee yhä useampiin kaupunkeihin, mutta suomalainen yhteiskunta ei voi erottautua edukseen monikulttuurisuudella tai suvaitsevaisuudella. Edes ilmasto ei tue suomalaista osaamistaloutta. Kirjan artikkelit osoittavat, ettei Suomeen kannata houkutella huippuosaajien parhaiten palkattua eliittiä. Suomessa viihtyvät työntekijät, jotka kaipaavat elämäänsä muutakin kuin työtä. Siksi yhteiskunnan kilpailukyky osaajien markkinoilla on ymmärrettävä huomattavasti laajemmin kuin pelkkänä yritysten kilpailukykynä. Osaajien markkinoilla on turvattava osaajien viihtyminen. Tämä ei onnistu yksinomaan veronalennuksilla. Osaajien näkökulma on otettava huomioon laaja-alaisesti hyvinvointiyhteiskuntaa kehitettäessä. Toistaiseksi Suomea pidetään turvallisena paikkana kasvattaa lapsia. Myös koulutusta arvostetaan. Koulutuksen ja työurien – ja laajemmin suomalaisen identiteetin – tukeminen on taloudellisesti tarkoituksenmukaista, koska se sitouttaa ihmisiä myös yhteiskuntaan. Suomalaisuutta ei kuitenkaan tule ajatella kapeasti muusta maailmasta irrallaan. Monille kirjan haastateltavista kansainvälisyys on luonteva osa heidän suomalaista identiteettiään. Globaalin talouden logiikka koskettaa yhä useampia aloja. Yritykset etsivät tehokkaampia ja edullisempia työn organisoinnin tapoja. Suomalaisia työntekijöitä on irtisanottu, kun kotimaassa tehtäviä töitä on ohjattu uusiin yksiköihin Kiinaan, Brasiliaan tai Viroon. Myös yritysten johtoa ja ydintoimintoja, tiedon analyysia, teknologian kehitystyötä ja tuotteiden suunnittelutyötä, siirtyy kaukomaille. Osaajien ja osaamisen liikkeestä tulee jatkuvasti monitahoisempaa ja siten myös yhteiskunnallisesti vaikeammin hallittavaa. Jotta työn ja osaamisen liikettä osattaisiin arvioida realistisesti, tarvitaan laaja-alaista ymmärrystä siitä, kuinka suomalaisen yhteiskunnan toiminnot sijoittuvat osaksi kansainvälisiä trendejä. Työpaikkana maailma -kirjan haastateltavien näkökulmat paljastavat globaaliin talouteen liitettyjen ilmiöiden moniäänisyyden ja monipaikkaisuuden. Ne haastavat pohtimaan globaalin paikallisia tulkintoja myös Suomessa. Taustaa Sitran vuoden 2003 alussa käynnistämä Globalisaation konkreettiset vaikutukset -hanke pureutuu globalisaation vaikutuksiin ruohonjuuritasolla – tavallisten ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Se jatkaa vuosina 1997 – 1999 toteutettua laajaa tutkimusohjelmaa Globalisaatio, hyvinvointi ja työllisyys, joka tuotti useita yleisen tason selvityksiä globalisaation olemuksesta ja sen vaikutuksista Suomeen. Nyt julkistettava Työpaikkana maailma –kirja on osa viime vuoden alussa käynnistyneen tutkimushankkeen tuloksista; lokakuussa ilmestyy kirja nimellä Globalisaation portinvartijat tutkimuksen toisesta osa-alueesta.

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Vesa-Matti Lahti, Sitra, (09) 6189 9446

Tutkija Minna Ruckenstein, Helsingin yliopisto, 050 521 5828

Julkaisu Työpaikkana maailma – lähtijöiden näkökulmia globaaliin talouteen. Minna Ruckenstein (toim.). Sitra 263. ISBN 951-37-4175-3, ISSN 0785-8388 (Sitra). Ovh 27 €. Edita Publishing Oy. Helsinki 2004. Myynti: Editan asiakaspalvelu, puh 020 450 05 tai Edita-kirjakauppa (Annakatu 44, Helsinki), puh. 020 450 2566 ja kirjakaupat kautta maan.