archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uudet palvelut ja parempi kuntoutus auttavat ihmisiä ylläpitämään toimintakykyään

Uusien palvelujen ja paremman kuntoutuksen avulla ihmiset voivat asua pidempään kotona ja elää hyvää elämää.

Julkaistu

Sitra ja VM tiedottavat 5.2.2013.

Uusien palvelujen ja paremman kuntoutuksen avulla ihmiset voivat asua pidempään kotona ja elää hyvää elämää. Kotitalouksien toimiminen työnantajina on tehtävä mahdollisimman helpoksi. Olisi myös pohdittava sitä, pitäisikö kotitalousvähennystä kohdentaa hoivapalvelujen hankintaan. Sitran ja valtiovarainministeriön tiistaina 5.2. järjestämä Hoivafoorumi kartoitti keinoja, miten sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien ihmisten hyvinvointi voitaisiin turvata samalla, kun hoivamenot kasvavat vanhusten määrän kaksinkertaistuessa.

Ihmiset haluavat asua kotona ja ylläpitää omaa fyysistä ja henkistä toimintakykyään. Kuntien pitää saada mahdollistaa tämä tarjoamalla tarvittavia palveluja kuntoutukseen ja toimintakyvyn ylläpitoon ilman että syntyy kestävyysvajetta. Vapaus toteuttaa elämäänsä omilla ehdoillaan voisi toteutua esimerkiksi henkilökohtaisen budjetin kautta.

– Voimavarojen uudelleenkohdentaminen ja palvelujärjestelmän toimivuuden ja tehokkuuden parantaminen on välttämätöntä osana sosiaali- ja terveystoimen ja kuntarakenteiden uudistamista. Menojen kasvua ehkäisevät toimet ja julkisrahoitteisten palvelujen tuottavuutta ja tuloksellisuutta parantavat toimet ovat avainasemassa menokehityksen hillinnässä ja kestävyysvajeen hoidossa, sanoo valtiosihteeri Raimo Sailas valtiovarainministeriöstä.

– Ikäihmisten hyvinvointiin ja yhteiskunnan kustannuksiin vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka ikäihmiset onnistuvat toimintakykynsä ylläpidossa ja miten onnistutaan ennaltaehkäisemään raskaan, ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Kantavana ajatuksena tulisi olla ongelmien ennaltaehkäisy, Sailas jatkaa.

Palvelusetelit raivaavat tietä ja osoittavat, että ihmiset haluavat valinnan vapautta, itsenäistä suoriutumista ja aktiivista vanhuutta.

– Suomessa on maailman koulutetuimmat ja terveimmät eläkeläiset. He ovat voimavara, joka tulisi ottaa käyttöön heidän omilla ehdoillaan, toteaa johtaja Antti Kivelä Sitrasta.

Tampereen kaupunki haluaa yksityisen palvelutuotannon kunnallisen rinnalla ikäihmisten ulottuville. Ohjaamalla ihmiset palvelujen piiriin Kotitorin kautta he voisivat itse valita itselleen sopivat palvelut. Samalla kaupunki voisi säästää vuodessa noin 3 miljoonaa euroa.

– Ei voida samanaikaisesti vaatia ja kieltää – vaatia ratkaisemaan ikääntyvien hoitoon liittyviä ongelmia ja kuitenkin kieltää kokeilemasta uusia toimintamuotoja. Sitra on valmis rahoittamaan henkilökohtaisen budjetin kokeilua ja Tampere kokeilemaan sitä käytännössä. Nyt tarvitaan kokeilut mahdollistava lainsäädäntö, ehdottaa tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Tampereen kaupungista.

Vanhuus ei ole sairaus. Lähtökohtana pitäisi aina olla hyvinvoiva ihminen. Keskiöön tulisikin nostaa ikäihmisten kuntoutus. Esimerkiksi Eksoten alueella on kuntoutusta lisäämällä vähennetty pitkäaikaispaikkoja neljän vuoden aikana kolmanneksella kuudestasadasta neljäänsataan.

– Pitkäaikainen laitoshoito pitää purkaa, kuten muissa Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa on jo tehty. Kun vanhusten määrä kaksinkertaistuu, ei nykyinen järjestelmä selviä siitä. Terveyskeskusten vuodeosasto ei ole ikääntyville oikea hoitopaikka. Vastaavan hoivan toteuttaminen palveluasunnoissa merkitsee noin 150-200 miljoonan euron kustannussäästöä vuositasolla, sanoo professori Erkki Vauramo Aalto-yliopistosta.

Myös vapaaehtoistoiminnan avulla voidaan antaa ihmisille mahdollisuuksia osallistua hyvinvoinnin luomiseen. Vastuun ottaminen omasta ja lähimmäisen hyvinvoinnista on asia, joka saa ihmiset liikkeelle. Vapaaehtoistoiminta kuitenkin vaatii toimivaa rakennetta, johon on helppo mennä mukaan.

– Ihmiset haluavat osallistua vapaaehtoistyöhön eivätkä pelkästään antaa rahaa sen toteuttamiseen, toteaa toiminnanjohtaja Olli Valtonen HelsinkiMissiosta.

Nyt tarvitaan nopeita toimenpiteitä, että ikäihmisetkin saavat olla aktiivisia kansalaisia.

Tutustu Hoivafoorumin esityksiin.

Lisätietoja   

Valtiosihteeri, kansliapäällikkö Raimo Sailas
Valtiovarainministeriö
puh. 02955 30278
etunimi.sukunimi@vm.fi

Johtaja Antti Kivelä
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
puh. 040 482 7435
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta
Tampereen kaupunki, ikäihmisten palvelut
puh. 050 359 3413
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Professori Erkki Vauramo
Aalto-yliopisto, SOTERA-instituutti
puh. 050 326 8576
etunimi.sukunimi@aalto.fi

Toiminnanjohtaja Olli Valtonen
HelsinkiMissio ry
puh. 09 2528 2711
etunimi.sukunimi@helsinkimissio.fi

Mistä on kyse?