archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusi kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli tuo tieteen näkökulmaa politiikkaan

Julkaistu

Sitra kokeilee kahden vuoden ajan uutta toimintatapaa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen jalkauttamiseksi. Nimekäs asiantuntijapaneeli voi tarvittaessa ärähtääkin.

Jutta Urpilainen: ”Asiantuntijapaneelien avusta päätöksenteolle on saatu hyviä kokemuksia muun muassa Saksasta. Hyvä, että saamme uuden vaihteen päälle kestävän kehityksen työhön Suomessa ja oman asiantuntijapaneelin mukaan. Odotukset paneelin työn suhteen ovat korkealla.”

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto kokeilee uutta toimintatapaa ekologisen kestävyyden jalkauttamiseksi suomalaiseen politiikkaan. Sitra perustaa Kestävän kehityksen toimikunnan rinnalle asiantuntijapaneelin, jonka tehtävä on valmistella, haastaa ja arvioida toimikunnan työtä ja poliittista päätöksentekoa.

”Suomessa ongelmana on, että kestävä kehitys mielletään edelleen ylätason fraasiksi eikä sitä osata viedä arkiseksi tekemiseksi tai hyödyntää kasvun mahdollisuutena”, sanoo asiantuntijapaneelin toiminnan fasilitoija, johtaja Jukka Noponen Sitrasta.

Sitran isännöimä asiantuntijapaneeli on kaksivuotinen kokeilu, jonka avulla akateemisten ja kansainvälisesti tunnustettujen asiantuntijoiden ääni saadaan paremmin kuulumaan ja vaikuttamaan käytännön politiikkaan.

”Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ovat oleellinen osa Sitran työtä, ja asiantuntijapaneelin perustaminen on yksi Sitran keino jalkauttaa käytäntöön ja edistää kestävää kehitystä politiikkaan Suomessa”, Noponen sanoo.

Kestävän kehityksen toimikunnan asiantuntijapaneeliin kuuluvat Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja, professori Eeva Furman, kansantaloustieteen dosentti, Ilmarisen taloudesta ja eläkepolitiikasta vastaava johtaja Jaakko Kiander, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen, Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professori Juho Saari ja ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta.

”Asiantuntijapaneelien avusta päätöksenteolle on saatu hyviä kokemuksia muun muassa Saksasta. Hyvä, että saamme uuden vaihteen päälle kestävän kehityksen työhön Suomessa ja oman asiantuntijapaneelin mukaan. Odotukset paneelin työn suhteen ovat korkealla”, sanoo kestävän kehityksen toimikunnan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen.

Kestävän kehityksen toimikunnan tehtävänä on edistää vasta hyväksytyn Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen toteutumista Suomessa. Lisäksi toimikunta vahvistaa yhdessä eduskunnan valiokuntien kanssa keskustelua kansallisen kestävän kehityksen politiikan suunnasta, tukee kestävän kehityksen politiikan tiiviimpää kytkentää YK:n, EU:n sekä alueellisiin kestävän kehityksen prosesseihin.

”Oleellinen ero aikaisempaan on, että kestävän kehityksen periaatteet hiilineutraaliudesta, globaalista vastuunkannosta, luonnon kantokyvyn huomioonottamisesta pyritään toden teolla nyt muuttamaan käytännöksi. Asiantuntijapaneeli voi keskustella pyöreän pöydän ääressä mistä tahansa kestävyyteen liittyvästä asiasta ja haastaa poliitikkoja toimimaan. Viimeaikaisista esillä olevista aiheista keskustelua voi herättää esimerkiksi kasvava kivihiilen poltto Suomessa tai vaikka terveydenhuollon epätasa-arvo”, Noponen sanoo.

Kestävän kehityksen toimikunnan asiantuntijapaneeli kokoontuu ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa.

Lue myös ympäristöministeriön tiedote: ”Suomelle hyväksyttiin vuoteen 2050 ulottuva kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.”


Mistä on kyse?