archived
Arvioitu lukuaika 2 min

Uusia julkaisuja Sitran raportteja -sarjaan

A. Hautamäki: Suomi uuteen nousuun. S. Kemppilä ja P. Mettänen: Tietointensiiviset palveluyritykset

Julkaistu

Suomi uuteen nousuun – Innovaatiot ja osaaminen huipputasolle Suomen kilpailukyky on perustunut hyvin toimivaan innovaatiojärjestelmään. Globaali talouden muutos on kuitenkin tällä hetkellä erittäin nopeaa. Se asettaa suuria haasteita Suomelle. Suomen on kyettävä tarjoamaan yrityksille huippuluokan innovaatioympäristöjä. Menestyvillä alueilla on oltava vetovoimaisia tutkimuslaitoksia ja tiiviitä kansainvälisiä verkostoja, mutta niiden pitää tarjota myös viihtyisiä ja monikulttuurinen ympäristö. Sitran uusimmassa raportissa käsitellään yritysten toimintaympäristöä ja niitä keinoja, joilla Suomesta voidaan luoda houkutteleva maa niin osaajille kuin yrityksillekin. Raportin lähtökohtana on Sitran Suomi 2015 -ohjelman kurssit ja niiden tuottamat visiot. Raportin työstämiseen ovat osallistuneet monet kurssilaiset ja ryhmä asiantuntijoita.

Julkaisun tiedot: Suomi uuteen nousuun – Innovaatiot ja osaaminen huipputasolle. Sitran raportteja 39. Toimittanut Antti Hautamäki ja Tarmo Lemola. ISBN 951-37-4201-6, ISSN 1457-571X.  Edita Prima Oy. Helsinki 2004. Raportti löytyy sähköisenä julkaisuina (PDF-tiedostona) Sitran Internet-sivuilta kohdasta Julkaisut > Sitran raportteja –sarja. Tietointensiiviset palveluyritykset – Tutkimuksen nykytila Tietointensiivisten palveluyritysten merkitys innovaatiojärjestelmässä on kasvamassa. Ne vaikuttavat monin tavoin muiden alojen tuottavuuden kasvuun ja innovaatioiden syntymiseen. Niiden erityispiirteitä ovat korkea osaaminen ja läheiset suhteet asiakkaisiin. Tietointensiivisiä palveluyrityksiä ovat paitsi liike-elämän palvelut myös teknologian mahdollistamat uudet palvelut sekä tuotteisiin ja tuotantoon integroidut palvelut. Tietointensiivisten yritysten merkitys on huomattu ja niihin liittyvä tutkimus on vilkastunut. Tampereen teknillisessä yliopistossa on käynnistynyt vuonna 2003 tutkimusohjelma Tietointensiivinen palvelutoiminta tietojohtamisen näkökulmasta. Sitra on osallistunut tutkimusohjelmaan rahoittamalla nyt ilmestyneen kirjallisuusselvityksen, jossa kartoitetaan toimialaa koskevaa kotimaista ja ulkomaista tutkimusta. Julkaisun tiedot: Tietointensiiviset palveluyritykset – Tutkimuksen nykytila. Sitran raportteja 38. Sari Kemppilä ja Paula Mettänen. ISBN 951-37-4172-9, ISSN 1457-571X (nid.). Edita Prima Oy. Helsinki 2004. Raportti löytyy sähköisinä julkaisuna (PDF-tiedostona) Sitran Internet-sivuilta kohdasta Julkaisut > Sitran raportteja –sarja. Raporttien tilaus Sitran raportteja -sarjassa julkistetaan tutkimusten, selvitysten ja arviointien tuloksia erityisesti asiantuntijoiden käyttöön. Maksuttomia raportteja voi tilata Sitrasta, puhelin (09) 618 991, sähköposti: julkaisut@sitra.fi.