archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusien hautomoyritysten määrä lisääntyi viime vuonna 40 %

Uusia osaamispohjaisia yrityksiä tarvitaan korvaamaan muualle siirtyviä työpaikkoja.

Julkaistu

Uusia osaamispohjaisia yrityksiä tarvitaan korvaamaan muualle siirtyviä työpaikkoja

Tiedote 31.5.2006

Suomeen tarvitaan kipeästi lisää uusia osaamispohjaisia yrityksiä, kun kypsemmän vaiheen yrityksistä työpaikkoja siirtyy muualle. Sitra on kehittänyt suomalaisten teknologiahautomoiden toimintamalleja yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriön, Tekesin ja muiden rahoittajien kanssa kolmen vuoden ajan. Ensimmäiset tulokset kertovat, että uusien osaamispohjaisten yritysten määrää saatiin nostettua viime vuonna yhteensä seitsemällä paikkakunnalla lähtötasoon verrattuna lähes 40 %:lla. 

– Nousua ei selitä yleinen yrittäjyysaktiviteetin nousu, vaan se johtuu määrätietoisesta kehittämisestä, asetetuista tavoitteista ja niiden seuraamisesta, hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Anu Nokso-KoivistoSitrasta kertoo. Myös yhteistyö julkisten toimijoiden sekä alueellisten rahoittajien, kaupunkien, kuntien ja maakuntaliittojen kanssa on edesauttanut merkittävien tulosten saavuttamista.  

Hautomotoiminta vauhdittaa uusien yritysten syntymistä

Hanketta käynnistettäessä hautomo-sana ei luonut mielikuvaa dynaamisesta kansainväliseen kasvuun pyrkivien yritysten toimintaympäristöstä. 
– Nyt voimme ylpeänä esitellä toimintamallejamme. Hankkeen aikana on syntynyt muun muassa Euroopan suurin teknologiayritysten hautomo, Technopolis Ventures Oy tytäryhtiöineen, Nokso-Koivisto jatkaa. 

Merkittävimmät muutokset suomalaisessa teknologiahautomotoiminnassa ovat olleet fokusoituminen uusien perustettavien yritysten etsimiseen, yritysaihioiden tunnistamiseen sekä yritys-spin-offeina että tutkimuslaitosten ja yliopistojen rajapinnassa. Tähän aihioiden arviointiin on perustettu erityinen esihautomomalli, missä voidaan arvioida hankkeen kaupallistamismahdollisuudet. Myös yleinen aktivoituminen, palvelujen kehittäminen ja keskinäinen verkostoituminen ovat vauhdittaneet uusien hautomoyritysten löytämistä.   

Tutkimuslähtöiset yritykset luovat uusia työpaikkoja

Positiivinen yllätys on ollut se, että vuosittain syntyy jopa kolmisenkymmentä tutkimuslähtöistä yritystä. Nämä teknologiapohjaiset yritykset näyttävät synnyttävän kasvuun päästyään eniten työpaikkoja. 

– Kun hautomoiden asiakkaista liiketoimintaa jatkaa viiden vuoden kuluttua vielä 85–90 %, niin kymmenen vuoden perspektiivillä voidaan arvioida parhaista yrityksistä syntyvän valtakunnallisesti noin 15 000 uutta työpaikkaa ja lisäksi alihankinta- ja palveluyrityksiin vastaava määrä, Technopolis Ventures Oulutech Oy:n toimitusjohtaja Martti Elsilävalottaa.    

Parhaat alueelliset innovaatioympäristöt syntyvät yhteistyössä

Erityisen tuloksellinen hautomoyhteistyö syntyy silloin, kun kaikki paikalliset toimijat ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja ymmärtävät hautomotoiminnan merkityksen uusien yritysten kehittäjänä. 

– Rahoittajat kuten TE-Keskus, Tekes, Finnvera, pääomasijoittajat ja pankit luottavat silloin hautomon kykyyn varmistaa uusien yritysten liikkeellelähtö ja ne voivat puolestaan lähettää hautomoon kasvamaan omia asiakkaitaan, Lahden Tiede- ja Yrityspuisto Oy:n hautomotoimintojen vetäjä Risto Maunosanoo.  Maunon mukaan kaupunkien rooli alueellisten innovaatioympäristöjen kehittämisessä on myös oleellinen.  

Hautomot tarvitsevat monialaosaajia  

Yrittäjät tarvitsevat neuvontapalveluissa erityisen laaja-alaista osaamista, koska heidän  oma asiantuntemuksensa on usein liikeideassa ja teknologiassa. Liiketoimintaosaamisen tuominen yritykseen on keskeistä.

– Olemme yhdessä Sitran kanssa pilotoimassa maailmassakin täysin ainutlaatuista hautomomanagereiden kansallista koulutusohjelmaa, joka käynnistyy syksyllä. Koulutamme työnimellä Yrke-akatemia Suomeen kokonaan uutta ammattikuntaa, projektipäällikkö Juha ValtanenTurun kauppakorkeakoulun PK-Instituutista kertoo.  

Haasteena lyhytjänteinen rahoitus

Teknologiahautomotoiminnan rahoitus on edelleen lyhytjänteistä, vaikka selvää parannusta rahoitusmallin yksinkertaistamiseksi on syntynyt. Tekes ja TE-keskukset ovat kiitettävästi tukeneet hanketta, samoin useat kaupungit. 

– Uskomme siihen, että kauppa- ja teollisuusministeriöllä sekä sen alaisilla organisaatioilla on vahva tahto varmistaa, että nyt kahdellatoista paikkakunnalla tehty mittava kehitystyö jatkuu ja varmistuu pitkäjänteisellä rahoitusmallilla, osastopäällikkö Olli MankonenTurku Science Parkista sanoo.    

Lisätietoja

Sitra, johtaja Anu Nokso-Koivisto
Puh. 050 563 6997
etunimi.sukunimi@sitra.fi