archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Valtion konserniohjaus ja -johtaminen Tanskassa ja Ranskassa

Suomessa on jo usean vuoden ajan pyritty kehittämään julkisen sektorin konserniohjausta sekä valtionhallinnossa että kunnissa. Julkisen talouden haasteet, esim. demografinen kehitys, lisääntyvä kilpailu työvoimasta sekä tuottavuuden kehitys ovat luoneet paineita valtion konserniohjauksen vahvistamiselle. Ministeriöiden historiallisen kehityksen kuluessa muotoutunut toimiala- ja hallinnonalajako ei enää vastaa talouden ja yhteiskunnan haasteita ja ongelmia.

Julkaistu

Uutinen 22.09.2010

Suomessa on jo usean vuoden ajan pyritty kehittämään julkisen sektorin konserniohjausta sekä valtionhallinnossa että kunnissa. Julkisen talouden haasteet, esim. demografinen kehitys, lisääntyvä kilpailu työvoimasta sekä tuottavuuden kehitys ovat luoneet paineita valtion konserniohjauksen vahvistamiselle. Ministeriöiden historiallisen kehityksen kuluessa muotoutunut toimiala- ja hallinnonalajako ei enää vastaa talouden ja yhteiskunnan haasteita ja ongelmia.

Keskeinen ongelma Suomessa on ollut, ettei konserniohjaukselle ole ollut yhteisesti kirjattuja periaatteita eikä strategiaa. Valtion konserniohjaus ei muodostunut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Haasteeseen on viime aikoina kiinnitetty huomiota mm. OECD:n Suomen julkisen hallinnon arvioinnissa ja Valtiontalouden tarkastusviraston taholta.

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma toteutti osana Valtion konserniohjauksen ja -johtamisen hankettaan kansainvälisen benchmarking -vierailun Tanskaan ja Ranskaan 27.6.–1.7.2010. Vierailu toteutettiin yhteistyössä valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön kanssa, ja vierailun käytännön toteutuksesta vastasi HAUS kehittämiskeskus Oy. Vierailumatkalla tutustuttiin ja kerättiin tietoa valittujen kohdemaiden Tanskan ja Ranskan valtion konserniohjauksen vahvistamiseen liittyvistä toimintamalleista, käytänteistä ja tuloksista sekä syvennettiin tätä kautta näkemystä valtion konsernijohtamisen ja – ohjauksen vahvistamisesta Suomessa. 

Vierailulla keskityttiin erityisesti seuraaviin teemoihin:

  1. Yhteiset politiikat (policyt) eli kokoavien vastuiden määrittely valtionhallinnossa ja hallinnonalojen välisen yhteistoiminnan vahvistaminen 
  2. Yhteiset prosessit eli hallinnon prosessien yhtenäistäminen 
  3. Yhteiset palvelut eli palvelujen kokoaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi 

Vierailun keskeiset havainnot on koottu vierailuraporttiin. Vierailukohteiden esitysmateriaaleista (opintomatkat kohdasta) löytyy lisäksi syventävää substanssitietoa.  

Lisätietoa:

johtava asiantuntija Sari Heinonen-Lindqvist, Julkishallinnon johtamisohjelma, puh. 045-262 4930 etunimi.sukunimi@sitra.fi