archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

VamBion biokaasulaitos vihitään käyttöön Vampulassa

Watrec Oy:n KVR-urakkana toteuttama VamBio Oy:n uusi biokaasulaitos Vampulassa tuottaa uusiutuvaa bioenergiaa elintarviketuotannon, alkutuotannon ja yhdyskuntien biohajoavista jätteistä ja sivutuotteista. Watrec Oy on Sitran Maamerkit-ohjelman pääsijoituskohde.

Julkaistu

Watrec Oy:n KVR-urakkana toteuttama VamBio Oy:n uusi biokaasulaitos Vampulassa tuottaa uusiutuvaa bioenergiaa elintarviketuotannon, alkutuotannon ja yhdyskuntien biohajoavista jätteistä ja sivutuotteista. Watrec Oy on Sitran Maamerkit-ohjelman pääsijoituskohde.

VamBio Oy:n torstaina 8.7. käyttöön vihittävällä biokaasulaitoksella syntyvä biokaasu hyödynnetään lämpönä, sähkönä ja kaasuna teollisuudessa. Lisäksi laitoksella tuotetaan lannoiteasetuksen mukaisia lannoitevalmisteita.

Biokaasulaitoksella kiinnitetään erityishuomiota energian paikalliseen hyödyntämiseen, mikä lisää laitoksen ekologisuutta, parantaa tuotannon kannattavuutta ja lisää laitoksen hyötysuhdetta.

Ympäristöalan asiantuntijayritys Watrec Oy on Sitran Maamerkit-ohjelman pääomasijoituskohde. Yrityksen ydinosaamista on biokaasuteknologia, jäte- ja prosessivesien käsittely sekä ympäristö- ja energiaosaamiseen liittyvä konsultointi.

Lisätietoja: www.vambio.fi ja www.watrec.fi