archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Verkkotyökaluja paikallisen tietoyhteiskunnan rakentamiseen

Sitran vuosina 2001 – 2003 toteuttaman Oppivat seutukunnat -hankkeen (OSKU) innoittamana on syntynyt raportti, joka konkreettisesti tukee paikallisten tietoyhteiskunnan rakentajien työtä.

Julkaistu

Lehdistötiedote 13.10.2004

Internet on edullinen ja tehokas viestintämedia kolmannen sektorin yhteisöille. Kotisivujen ja yhteisöverkkojen käyttöönotto edellyttää kuitenkin yhteisöiltä uudenlaisia kykyjä, opettelua ja uusien käytäntöjen luomista. Yhteisön siirtyminen verkkoon ei ole nopeaa eikä helppoa, ja jo kotisivujen julkaisu-järjestelmän valitseminen on osaamista vaativa taitolaji. Haastetta lisää vielä se, että yhdistysten aktiivit ovat usein keski-ikäisiä tai eläkeläisiä, joille muun muassa internetin ilmaisohjelmien tai open source -pohjaisten järjestelmien hyödyntäminen ei ole arkipäiväistä osaamista.        

Sitran vuosina 2001 – 2003 toteuttaman Oppivat seutukunnat -hankkeen (OSKU) innoittamana on syntynyt raportti, joka konkreettisesti tukee paikallisten tietoyhteiskunnan rakentajien työtä. Paikallisyhteisöt internetissä -selvitys pyrkii  tuomaan lisää tietoa yhteisö- ja kansalaisverkoista sekä helpottamaan valintoja, jotka liittyvät niiden verkkoviestimiin. Raportti sisältää kaksi osaa, joista ensimmäisessä pohditaan sitä, mitä tarkoitetaan kansalais- ja yhteisöverkoilla, keille niitä rakennetaan ja ketkä niitä käyttävät. Toisen osan muodostavat julkaisujärjestelmän hankintaan liittyvät ohjeet. OSKU-hanke opetti, että kun toteutetaan paikallisia hankkeita, paikat ja niiden toimijat on tunnettava hyvin. Tarvitaan esimerkkien voimaa, käyttäjä- ja asiakaslähtöisyyttä sekä hyötyjen kirkasta määrittelyä arkikielellä. Yhteisöverkon rakentaminen ei siis ole pelkästään tekniikan opettelua. Samalla joudutaan miettimään mitä omasta yhteisöstä halutaan kertoa, mikä on yhteisön perimmäinen tarkoitus ja miten sitä voidaan tukea verkkopohjaisilla ratkaisuilla. Yhteisöjen tulisi kriittisesti pohtia myös tarvitsevatko he viestinnässään verkkopalveluita. Verkko on väline, eikä kotisivujen hankinnan syyksi riitä se, että kaikilla muillakin jo on. Vaikka tietoyhteiskunta on enemmän kuin tietoverkot ja niiden käyttö, yhteisöjen viestintään kohdistuvat tietotekniset hankkeet toteuttavat osaltaan kansallista tietoyhteiskuntakehitystä. Yhteisöt, asukkaat ja kansalaiset ovat omalla toiminnallaan innovatiivisia suunnannäyttäjiä siinä, miten tietoverkkoja voidaan käyttää yhteisöjen ja asukkaiden tukena.

Lisätietoja

Tutkija Heli Rantanen, TKK, 050 365 3250,sähköposti: etunimi.sukunimi@hut.fi

Toimialajohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Sitra, (09) 6189 9260, sähköposti: etunimi.sukunimi@sitra.fi

Julkaisun tiedot Paikallisyhteisöt internetissä. Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori.

Heli Rantanen, Sitran raportti 44, ISBN 951-37-4289-X, ISSN 1457-571X, 150 sivua, Edita Prima Oy. Helsinki 2004. Raportteja voi tilata Sitrasta, puhelin (09) 618 991, sähköposti julkaisut@sitra.fi. Julkaisu löytyy myös pdf-tiedostona Sitran Internet-sivuilta kohdasta Julkaisut > Sitran raportteja -sarja.