archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

VNT Management ja Sitra sijoittavat pienpuun toimitusketjua tehostavaan Fixteriin

Kirjoittaja

Heikki Sundquist

Johtava asiantuntija, yritysrahoitus, Yritysrahoitus

Julkaistu

Puhtaaseen teknologiaan erikoistunut sijoitusyhtiö VNT Management ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ovat tehneet 914 000 euron pääomasijoituksen jyväskyläläiseen Fixteri Oy:öön. Fixteri on pienläpimittaisen puun korjuuteknologiaan ja kokonaisvaltaisen toimitusketjun kehittämiseen erikoistunut yhtiö, jonka valmistama teknologia tuottaa merkittäviä hyötyjä koko pienpuun toimitusketjuun.

  Fixteri tekee sen, mihin muut eivät pysty, eli tehostaa koko pienpuun toimitusketjua. Käytännössä vain yhden lisälaitteen, Fixteri-paalaimen, investointi mahdollistaa koko ketjun kannattavan toiminnan ilman yhteiskunnan tukia, kertoo Sitran johtava asiantuntija Heikki Sundquist.

Fixteri-paalaus tehostaa hakkuutyötä, energiapuun mittausmenetelmää ja logistiikkaketjua

Fixteri-paalaus on ensiharvennuksille sekä nuorten metsien kunnostuskohteille suunnattu korjuumenetelmä, jonka keskeisimmät kilpailuedut muodostuvat tehokkaasta hakkuutyöstä, ainutlaatuisesta energiapuun mittausmenetelmästä sekä pienpuun logistiikkaketjun tehostumisesta.

 Fixteri-menetelmä ei tarvitse kohteen ennakkoraivausta, ja hakkuutyössä voidaan keskittyä olennaiseen. Tämä mahdollistaa mahdollisimman hyvän korjuujäljen ja runkoluvun tunnissa. Lisäksi paalatun puun metsä- ja kaukokuljetus on 2 – 3 kertaa irtopuun kuljetusta tehokkaampaa, varastopaikat ovat siistit ja häiriöalttiin tienvarsihaketuksen sijaan voidaan tehokkaasti hyödyntää joko terminaalihaketusta tai käyttöpaikkamurskausta, yhtiön toimitusjohtaja Minna Lappalainen listaa.

Fixteri-menetelmän myötä korjatun energiapuun tuorepaino pystytään mittaamaan välittömästi hakkuun yhteydessä prosentin tarkkuudella, mikä parantaa merkittävästi mittauksen luotettavuutta, selkeyttää puukauppaa ja helpottaa toimitusketjun vaiheiden hallintaa. Erittäin siistin korjuujäljen lisäksi metsän ravinnetaso säilyy hyvänä paalausprosessin yhteydessä tapahtuvan neulas- ja lehtimassan irtoamisen ansiosta.

 Puun energiakäyttö on voimakkaassa kasvussa sekä Suomessa että Euroopassa, mikä lisää kysyntää kustannustehokkaille pienpuun logistiikkaratkaisuille, kertoo VNT Management Oy:n Harri Ollila.

Fixteri-teknologialla on hyvä markkinapotentiaali

Vuonna 2011 metsähakkeen energiakäyttö kotimaisissa lämpö- ja voimalaitoksissa kasvoi ennätyslukemiin, 6,8 miljoonaan kuutioon, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsähakkeen tärkein raaka-ainelähde oli Fixteri-korjuuseen soveltuva pienpuu, jonka käytön tulee edelleen yli kaksinkertaistua nykyisestään kansallisten uusiutuvan energian käyttötavoitteiden saavuttamiseksi. EU-alueella energian tuotantoon käytettävän puun määrä tulee kasvamaan vuodesta 2010 vuoteen 2020 mennessä 66 prosenttia.

Fixteri-teknologia on sovellettavissa myös energiakäyttöön suunnattavan nuoren eukalyptuksen ja poppelin korjaamiseen, mikä lisää merkittävästi menetelmän markkinapotentiaalia globaalisti. Yrityksen tavoitteena on nopean kasvun myötä saavuttaa merkittävä jalansija ensin kotimaassa ja lähimarkkina-alueiden pienpuun korjuukentässä, jonka jälkeen voimakkaat kasvutavoitteet kohdentuvat Eurooppaan.

Lisätietoja:

Minna Lappalainen, Fixteri Oy, puh. 040 705 4395
Harri Ollila, VNT Management Oy, puh. 050 4102 067
Heikki Sundquist, Sitra, puh. 050 387 3193

Fixteri Oy on pienläpimittaisen puun korjuuteknologiaan ja kokonaisvaltaisen toimitusketjun kehittämiseen erikoistunut yhtiö. Jyväskylässä sijaitseva yritys työllistää 7 henkilöä. http://www.fixteri.fi/

VNT Management Oy on vuonna 2002 perustettu yhtiö, joka keskittyy sijoittamaan uusiutuvaan energiaan, hajautettuun voimantuotantoon, energian säästöön ja puhtaisiin teknologioihin. VNT Management oli ensimmäisiä eurooppalaisia pääomasijoitusrahastojen hallinnointiyhtiöitä, joka keskittyi em. toimialoihin. Yhtiön ensimmäinen pääomasijoitusrahasto, Power Fund I perustettiin vuoden 2003 helmikuussa 17 miljoonan euron suuruisena. Toinen rahasto, Power Fund II perustettiin vuoden 2008 keväällä 63 miljoonan euron kokoisena. http://www.vntm.com/

Sitra Suomen itsenäisyyden juhlarahasto rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. Julkisoikeudellisena rahastona toimimme suoraan eduskunnan alaisuudessa. www.sitra.fi