archived
Arvioitu lukuaika 2 min

Vuoden paras opinnäytetyö yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta

Julkaistu

FinSERN ja Suomalaisen Työn Liitto valitsivat diplomi-insinööri Anna Cajanuksen opinnäytetyön ”Towards More Strategic Corporate Social Responsibility — Partnerships with Social Enterprises” parhaaksi yhteiskunnallista yritystoimintaa käsitteleväksi opinnäytetyöksi 2013. Cajanus palkittiin 1 000 eurolla FinSERNin ja Suomalaisen Työn Liiton ”Tutkimuksesta vauhtia yhteiskunnallisen yritystoiminnan nousuun” Sitrassa järjestetyn tilaisuuden yhteydessä 20.5.2013.

Voittaneen työn lisäksi palkittiin kunniamaininnoin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta valmistuneen tradenomi Jarkko Peiposen opinnäytetyö “Social Enterprises in wind energy production: Case study from Finnish renewable energy industry” ja Turun ammattikorkeakoulusta valmistuneen medianomi Katri Pakulan opinnäytetyö ”Kohti arvokasta markkinointia – markkinoinnillinen tilanneanalyysi yhteiskunnallisten yritysten työvälineenä”.

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERN ja Suomalaisen Työn Liitto järjestivät opinnäytetyökilpailun toisen kerran. Kilpailun tarkoituksena on herättää kiinnostusta yhteiskunnallista yritystoimintaa koskevaan tutkimukseen erityisesti yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden parissa, parantaa tutkimustulosten leviämistä sekä edistää yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuutta.

”Nyt jaetut palkinnot lisäävät tietoisuutta tästä yrittämisen tavasta ja siitä, että yhteiskunnallinen yritys sopii perinteisen terveys- ja hoiva-alan lisäksi monelle muulle toimialalle”, toteaa johtava asiantuntija Jonna Stenman Sitrasta.

Yhteiskunnalliset yritykset pyrkivät liiketoimintansa avulla ratkaisemaan yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia sekä edistämään yhteiskunnallisia tavoitteita. Yhteiskunnalliset yritykset käyttävät yli puolet voitostaan tavoitteensa ja toiminta-ajatuksensa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen. Liiketoimintamallia kuvaavat myös asiakaslähtöisyys, yrityksen panostus henkilöstön työhyvinvointiin sekä toiminnan läpinäkyvyys.

Lisätietoja:

Suomalaisen työn liiton tiedote 21.5.2013

Harri Kostilainen
harri.kostilainen@finsern.fi
www.finsern.fi

Saila Tykkyläinen
saila.tykkylainen@avainlippu.fi
www.avainlippu.fi

Mistä on kyse?