archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vuoden Terveysteko -tunnustuspalkinto Sitran ERA-ohjelmalle

Terveyden edistämisen keskus myönsi tunnustuspalkinnon lasten ja nuorten terveyden edistämisen hankkeelle, jonka osa on mm. Järkipalaa-hanke. Perusteena oli, että Sitran hankkeessa kehitetään eri tavoin ympäristöä, joka tukee lapsen tervettä kasvua ja kehitystä.

Julkaistu

Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) myönsi 17.4.2008 Vuoden terveysteko -tunnustuspalkinnon Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERAn terveyden edistämisen hankkeelle. Palkinnon myöntämisen perusteena oli se, että Sitran hankkeessa kehitetään eri tavoin ympäristöä, joka tukee lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Tekry palkitsi vuoden terveysteon 11. kerran.

– Palkitsemisperusteet ovat selvät. Hankkeessa on rohkeasti ja innovatiivisesti kokeiltu erilaisia lasten ruokailua, hyvinvointia ja ympäristöä parantavia toimintamalleja ja tehty monipuolista yhteistyötä. Juhlapuheiden sijaan hankkeessa tehdään perustutkimusta, kehitetään siihen pohjautuen käytännöllisiä toimintatapoja ja kaikki tämä tehdään esimerkillisellä tavalla eri tahojen osaamista hyödyntäen. Vaikka hanke on vielä kesken, tiedämme, että siinä on aineksia, jotka auttavat rakentamaan lasten ja nuorten hyvää arkea. Ja voinemme oppia jo pelkästään monia hyvinkin erilaisia toimijoita yhdistäneestä kehittämisprosessista, Terveyden edistämisen keskuksen toiminnanjohtaja Mika Pyykkö perusteli valintaa.

Tutkimusta ja pilotteja lasten ravitsemuksen parantamiseksi ja liikunnan lisäämiseksi

ERA-ohjelman lasten ja nuorten terveyden edistämisen hankkeista merkittävin on Järkipalaa-hankekokonaisuus, jossa tehdään tutkimuksia, viestintää ja tuotekehitystä sekä luodaan yhteistyömalleja ja pilotoidaan tapoja, joilla eri-ikäisten lasten terveyttä voidaan edistää. Mukana on viitisentoista toimijaa, tutkimuslaitoksia, järjestöjä ja yritystä. Hanke alkoi vuonna 2006 ja suurin osa tuloksista saadaan vuoden 2008 lopussa.

Järkipalaa-hankkeessa toteutetaan kaksi laajaa tutkimusprojektia. Yläkoululaisten tutkimusta ja interventiota tekee Kansanterveyslaitos. Mukana hankkeen intervention toteutuksessa ovat myös Leipätiedotus ry, Suomen Sydänliitto ry ja Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitos. Kuopion yliopistossa taas toteutetaan 6–7-vuotiaiden lasten ravitsemus- ja liikuntahanke. Tavoitteena on löytää keinoja alaluokkalaisten ravitsemuksen parantamiseen ja liikunnan lisäämiseen. Suomen Sydänliitto ry myös viestii aiheesta väestölle.

Julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä

ERA-ohjelman johtaja Anu Harkki Sitrasta pitää Vuoden terveysteko -palkintoa hienona tunnustuksena Sitralle, jonka rooli hankkeessa on ollut toimia alullepanijana, verkottajana, rahoittajana ja koordinaattorina.

– Olemme mukana työssä, jolla nostetaan asiaa myös poliittisella asialistalla, hän sanoo.

Anu Harkki ja projektipäällikkö Markku Mikola korostavat, että palkinto kuuluu myös kaikille hankkeen toimijoille tutkimuslaitoksista ja kouluista mukanaoleviin yrityksiin ja järjestöihin. Hanke on jo nyt osoittanut, miten paljon vaikuttavuutta saadaan kun työskennellään yhteisin tavoittein.

Hankkeessa tehdyt tutkimus- ja pilottihankkeet hyödyttävät koko elintarvike- ja ravitsemusalaa ja luovat pohjaa sekä kotimaisille että vientiin sopiville konsepteille. Järkipalaa-hankkeessa mukana olevilla yrityksillä on hyviä kokemuksia siitä, miten yhteistyö innostaa kehittämään terveellisiä tuotteita esimerkiksi paljon puhutuille välipalamarkkinoille.

– Olemme kokeilleet monia keinoja lasten terveyden edistämiseksi. Osasta niistä, kuten makukoulusta ja terveellisten välipalojen automaatista syntynee pysyviä käytäntöjä koulumaailmaan, Mikola ennustaa.

Lisätietoja

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Markku Mikola, projektipäällikkö, Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA, puh. (09) 6189 9235, sähköposti etunimi.sukunimi@sitra.fi

Terveyden edistämisen keskus ry, Tekry
Mika Pyykkö, toiminnanjohtaja, puh. 09 7253 0336, sähköposti etunimi.sukunimi@tekry.fi

Lasten ja nuorten terveyden edistämisen hankkeissa on mukana:

Kansanterveyslaitos, Kuopion yliopisto, Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitos, Helsingin yliopisto, VTT, Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, Terveyden edistämisen keskus, Suomen Sydänliitto ry, Leipätiedotus ry, Kotimaiset kasvikset ry, Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadia, Valio Oy, Raisio Oyj, HK Ruokatalo Oy, Vaasan & Vaasan Oy, Sodexho Oy

Lue lisää

Lasten ja nuorten terveyden edistämisen hanke
Järkipalaa-tutkimus- ja pilottihankkeet

Mistä on kyse?